Amee
amee_sketch.jpg

Popis: Robotický pes s UI. Je mnohem lépe zabezpečená před nepřízní okolí, všechny drátky a písty a podobně jsou ukryty pod ocelovým skeletem. Má výborné vlastnosti vůči vysokému tlaku, žáru, radiaci či vakuu. Nemá žádné způsoby aktivního útoku (jen typické psí zbraně). Má čtyři zručné končetiny i pro jemnou manuální práci a je schopná se učit novým dovednostem, pokud má k dispozici příslušné programy. Má vlastní osobnost, která je částečně řízena několika naprogramovanými axiomy.
Svět původu: Postapokalyptický, svět Vampire Huntera D (Je možné základní pozadí přepracovat a zasadit ji do úplně jiných prostředí se stejnými konflikty).

Histore postavy: Na zemi – či nad zemí – vládne osm upírských rodů. Pro nás jsou zajímavé dva.
Amaranthea – Technokratka, stvořitelka Amee. Je ve „sporu“ (válka je lepší termín) s Dolores.
Dolores – genová čarodějka. Krátce po stvoření Amee ji unesla, lidským slovníkem mučila, získala informace, rozebrala její osobnost a degradovala na kus nábytku. Protože však technologiím příliš nerozumí, původní osobnost Amee nebyla zcela vymazána…
Dolores pak Amee po čase nechala vyhodit jako neužitečnou a rozbitou. V tomto stavu ji nalezla skupina lovců upírů známá jako Hand of God. Mezi nimi byl jeden zručný mechanik, elektroopravář a informační technolog, který Amee po několika měsících spravil. Upravil její programovou výbavu a uzpůsobil ji její nové funkci – být pomocí v boji proti upírům. Amee se probudila a díky své UI, restaurovaným harddiskům a pomoci ostatních znovu vybudovala svoji osobnost. Ačkoli původně projekt upírské technologie, prokázala se jako platný a nutno říci že rovnocenný člen týmu.
Po nějaké době se dostali do oblasti, kde se vyskytovaly ruiny staré základny. Amee jako průzkumník vyrazila shlédnout terén, když narazila na automatickou obranu, která ji zasáhla. Elektronický šok zapůsobil jako spínač jejího podvědomí a do mysli vpluly zasuté vzpomínky, představy a poznatky. Původní Amee se začala probouzet. Našli ji ztuhlou, jak dokola opakuje číselné kombinace a hesla, která už k ničemu nepatřila kromě dětství její stvořitelky. Protože nyní bylo jasné, že Amaranthea do Amee nakopírovala svoje vlastní vědomí. Jako by se setřel rozdíl mezi mechanickou a biologickou myslí a Amee prošla krizí sebe-vědomí. A vzpomněla si na Dolores.
Neměla všechny vzpomínky a nikdy je už zřejmě nezíská. Vzpomínky také nebudují novou osobnost. Vzpamatovat se z tohoto šoku jí pomohl zbytek týmu (který se samozřejmě ujistil, že její vzpomínky nijak nemění její axiomy) a její pracovní povinnosti. Striktnost jejího stvoření jí zabránila propadnout se do rozmarů lidského vědomí a nadále si udržet integritu a plnit své funkce. Dominantní je její původní „osobnost“, příčemž relikty starší Amaranthey mohou činit Amee nepředvídatelnější a přispívat více rozpory do jejího vnitřního světa (necháno na invenci hráče).
Podle nastavení je možné začít s Amee jako s jediným přeživším členem týmu Hand of God.

Charakter: Cílevědomá, efektivní, logická, spolehlivá. Také citlivá, se smyslem pro humor či sarkasmus, obětavá, kreativní.
Axiomy: Nenávidět a lovit upíry, Poslouchat a chránit Hand of God, Nezabít nevinného člověka.
Axiomy nejde změnit bez zásadního zásahu do Ameeiny UI.
Pro lepší představu, jak Amee hrát, je fajn inspirovat se např. postavami Data (Star Trek), Cameron (Terminator), či Čísla 5.
Cíle: Zjistit, kým vlastně je. A kým chce být. Zničit Dolores – tam, kde ji najde, zřejmě budou i odpovědi. Nalézt svoji stvořitelku Amarantheu a zjistit svůj účel.
Konflikt: rozpor mezi její podstatou a axiomy (mezi tím, čím byla a čím je) – rozhodnutí o tom, čím by mohla být a čím bude (krize identity).
Pro hru je také zajímavý konflikt mezi tím, co ji činí lidskou (humor, obětavost, nápaditost) a co ji lidem odcizuje (k řeči používá nemodulovaný hlasový syntetizátor, v nejrůznějších situacích přichází s neotřesitelnou logiku proti lidským emocím atd. - je uvyklá takto fungovat, i když ví, že nemusí).

Jaký je možný konec osobního příběhu?
Zjištění, proč byla stvořena. Boj za přátelství členů týmu – cena vztahů. Pro ni samotnou vyřešení sebeidentity. Vyrovnání se s Dolores, ať to znamená cokoli.
A milion dalších možností…

Statistiky
Atributy: Síla 20, Obratnost 12, Inteligence 12 (UI s komplexitou 6), Zdraví 12; ZB 23, Smysly 15, Vůle 10, BÚ 12. Pohyb 6 (12)

Výhody: Ambidexterita, Drápy, Odolnost proti škodám 20 („zbroj“), Digitální mysl, Absolutní pružnost (možnost využívat klouby na 100%), Zrychlení při běhu po zemi (to je ten Pohyb 12), 2 extra ruce (zadní končetiny), Hyperspektrální vidění, Mimikry (vše, co odposlouchá), Sestavitelné schopnosti: počítačový mozek (možnost sebeprogramování a učení se), Pronikavý zrak, Fotografická paměť, Náchylnost na elektřinu, Teleskopická vize

Nevýhody: Intolerance: upíři, Povinnost: lovec upírů, Otravný hlas, Nechutný osobní zlozvyk: neotřesitelná logika, Pacifismus: nezabít nevinného člověka, Předepsaná dieta: jednou měsíčně doplnit specifické palivo, Údržba (nejméně 1x týdně), Obsese: zničit Dolores, Nesobecká, Ráda aportuje.

Dovednosti: Boj beze zbraní, Akrobacie, Plížení, Šplh. Dále záleží na dostupných programech.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License