Asylum
City_by_shesta713.jpg

Je to asi měsíc, kdy jsme na severní hranici Království objevili v horském údolí „skryté“ město. Nejbližší větší populace se nachází v rámci Království ve městě Barbeló (5000 obyvatel), zřídkavě spolu obchodují. Objevená lokalita je poměrně úrodná, město s počtem asi 4000 obyvatel nese jméno Asylum.
Pro svoji samostatnost Asylum odmítlo nabídku Království připojit se k němu a nabýt jeho ochrany. Podle všech poznatků, které zvědové zjistili, město delší dobu nebylo sužováno upírskými útoky; všechna nebezpečí byla odražena.
Asylum ukrývá malou populaci upírů nezjištěného rodu. Tento fakt byl odhalen při zasedání městské Rady, které se zúčastnil paladin Siberius. Došlo ke konfliktu, bližší informace schází, ale celá delegace byla uvězněna, ne-li hůře.
Od té doby Asylum mobilizuje a v posledních čtrnácti dnech zahájilo boje. Královské jednotky pronikly jen do okrajových částí města, pak je zastavily barikády a tuhý odpor obyvatel. Z nějakého důvodu brání své upíry, je možné, že jsou jimi ovládáni. Královské jednotky nemají ve zvyku útočit na civilisty, ale situace je nepřehledná a do boje se zapojilo i vysoké procento žen. I z toho důvodu je postrádáno dalších jedenáct lidí. Město není možné obklíčit, není dostatek vojáků, ale díky pozici v údolí máme o okolí dobrý přehled.
Jsou hlášeny i dílčí úspěchy. Při jedné misi při průniku do nitra města byl nalezen a vážně raněn jeden upír. Pokud nebyl dosud rozprášen, nebude ani tak schopen boje. Zasáhli civilisté a jednotka se musela stáhnout.
Poté do bojů zasáhl humanoidní stroj, nikoho nezabil, ale bylo uneseno dalších pět mužů. Od té chvíle (pět dní nazpátek) se neukázal, ale tábor byl zachvácen jakousi horečkou. Předpokladem je, že jde o jejich biologický útok, ale zatím nikdo nezemřel a není zde dostatečně kompetentní lékař.

Z města přišel návrh na příměří. Posel je zde a lze si s ním promluvit. Nabídka města je zachovat jejich svobodný status, třebas i za cenu tributu, s jejich zákony a pořádky. Nabízí výměnou ukončení bojů a výměnu zajatců (nyní by to mělo být 18 mužů včetně paladina). Dva muže město vrátilo mrtvé, jejich těla jsou zvlášť, zatím nepohřbena.

Není jasné, proč lidé zarytě brání upíry. Je možné, že jejich likvidací budou lidé osvobozeni od jejich vlivu. Podle dosavadních informací by ve městě nemělo být víc než deset upírů, je jisté, že někteří již zahynuli. Správu města drží rada, její složení je neznámé a poslední jednání rozpoutalo tento stav. Není zcela jasné, o se stalo, možná to ví zadržený posel.
Město je na nižší technologické úrovni než Solden, nepoužívá rádio; vypadá to, že k provozu používají jinde získané technologie a nevlastní vyspělou továrnu. Od doby, co jsme jim obsadili větrné elektrárny, má město omezené zdroje energie, pravděpodobně využívá přenosných agregátů (nemocnice).

Žádáme o další rozkazy, jak postupovat. Přímý útok silou povede k enormním ztrátám na životech civilního obyvatelstva.

Ozeáš, paladin


V Království Božím se rozhodl sám teokrat Gabriel White se svým synem, AMEE a dalšími bojovníky zjistit situaci.

  • Obléhatelé začali trpět nějakou nemocí. Tu sem zřejmě přivlekl jakýsi robotický nepřítel, rozpoznán jako Kyrillos. Jak se později ukázalo, Kyrillos sám má v Asylu své lidské tělo.
  • V Asylu operuje skupina upírů. Při nastálých bojích byli dva zabiti, třetí těžce zraněn. Čtvrtý, nejvyšší, je členem velkorodu Benedikt a byl ochoten čelit hrozbě Království.
  • Nepravděpodobné se zde stalo skutečností: Kyrillos a tento upír Astarioth uzavřeli s lidmi příměří a chrání je před zlem z hor, kde je Barbarois. Navíc došlo ke sňatku lidské ženy a Astariotha. Asylum je demokratickým městem, které je ochotno vzdát se své suverenity pouze pod nátlakem mocnějšího Království. To ale není Gabrielovým záměrem.
  • Siberius je osvobozen a oficiální hlášení zní, že v Asylu žádní upíři nejsou. Království dává od města ruce pryč, pouze zde zřídilo něco na způsob velvyslanectví.
  • Teď jen záleží na tom, jestli všichni dodrží své slovo.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License