Calandr Svet
Calandr je svět válek, magie, krve a hrdinů. Někde v Nekonečném oceánu leží takzvaný Středový kontinet, na kterém se naše příběhy budou odehrávat. Obklopen několika ostrovy a dalšími dvěma dosud neprobádanými kontinenty (Západní a Východní) tiše přečkává události, jenž tímto světem prostupují.
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License