Fayetville
Fayetville.jpg
Concept_by_Edli.jpg

1) Příjezd Do Fayetvillu Setkání se Shannon a Minem. Zůstali v oblasti, aby pomáhali místním.
2) Info pro Shannon a Mina: Od doby, kdy se uskutečnila výprava k Tor Vampir, byla situace celkem klidná, ale asi před měsícem začaly nájezdy. Vždycky přijely 3-4 auta, vyskákalo několik osob a uneslo několik lidí. Vždy jen pár, třeba jednu rodinu. Únosy vždy probíhaly v noci. Pormont je v tuto chvíli neobydlený. Městečka začala mít strach, ztracené lidi už nikdo neviděl. Dokázali rozchodit jeden ohradník, ale ten při nejbližší návštěvě komando zase rozbilo. Shannon a Min dali dohromady domobranu. Asi dvakrát je dokázali odrazit, pak se už neukázali. Někteří obyvatelé se vrátili domů. Nic si nepamatují, ale mají na zápěstí symbol rodu Dolores a nějaká čísla. Dohromady se vrátilo asi 10 lidí ze sta unesených (objevili se v poušti). Mezi prvními byly děti, které HoG zachránila v ruinách kláštera včetně Kevina. Z obyvatel Fayetvillu se zatím, nevrátil nikdo. Dvojice pátrala po stopách a zjistila, že část jich vede zpět k věncům pevností Tor Vampir, asi polovina vede k nejbližšímu Oldvillu. Nájezdníci jsou vždy velmi dobře vyzbrojeni. Několik lidí při obraně svých rodin zemřelo, po setmění se všichni ukrývají do sklepů nebo do kostela.
Devilray Way teď směřuje přímo na jih v blízkosti radiační zóny.
3) Pokud budou večer hlídkovat, přijede kolem druhé hodiny ranní pět aut. Pokusí se dostat do jednoho z domů. Přijeli od Oldvillu.
4) Stejně tak je jim v patách jakýsi studenokrevný tvor. Podle hranatosti by to mohl být nějaký druh robota nebo kyborga.
5) Na cestě k Oldvillu najdou několik těl. Všechny jsou mrtvé, ale zdá se, že jen krátce. Do některých mrtvol se pustili beastdogové. Některá těla se hýbou a snaží se odehnat ty psy, ale pohyby jsou jasně zombií. Je tam jeden chlapec, mohly by mu být tak čtyři roky, má dlouhé světlé vlasy. Je to Gabriel. (Není, ale to zjistí až při pohledu zblízka). Těl je dohromady sedm. Několik z nich má v sobě střelné rány. Je tam převržený nákladní vůz, nejde o žádný obrněný transportér, ale je normálně utěsněn. Zdá se, že nějak špatně najel na jedno ze skalisek a převrátil se. Jedna osa je zkřivená. Uvnitř nikdo není.
Oldville.jpg
6) Oldville je hromada rozpadajících se převážně cihlových zdí nebo zdí z černého na povrchu reznoucího kovu. Rostou tu křoviska a povalují se tu kousky opracovaného dřeva, kovové úlomky, v některých stěnách jsou patrné zásahy kulkou nebo nějakou větší zbraní. Některé zdi jsou ohořelé nebo roztavené. Části mají sem tam střechu nebo zející otvor kamsi do sklepa. Je to tu nepřehledné. Stopy vedou přímo dovnitř. Je tu pochmurná atmosféra, vzduch profukuje a kvílí mezi ruinami. Jsou tu stopy beastdogů a občas je možné zahlédnout nějaké oči v přítmí (Amee rozezná beastdogy a suravily).
7) V místech, kam vedou stopy, jsou zaparkovány tři dodávky. Jsou černé, obyčejné. Je tam jeden dům, který vypadá, že je vcelku. Hlídají u něj dvě stráže. Celkem je uvnitř devět osob, z toho tři zombie a šest nižších upírů. Sedm osob (tři zombie a čtyři upíři) jsou bojoví, zbylí dva jsou vědci.
8) Jsou tam dvě klece, ve kterých je dohromady 30 lidí. Pak je sestup do sklepa, kde je dalších 10 v zombie stavu. Jedna klec jsou nejnovější přírůstky (9 lidí), ve druhé je dalších 16, větší část z nich (13) vypadá velmi zle, povětšinou jsou v bezvědomí, zbylí tři jsou na tom lépe. Třetí klec obsahuje 5 lidí. Všichni lidé v klecích jsou mimo, evidentně na nějakých lécích nebo prášcích, protože takřka nevnímají okolí.
9) Vybavení laboratoře obsahuje nějaké zprávy, které hovoří o hledání vhodných vzorků pro chov a šlechtění. Lidé, kteří testy projdou, se mají vrátit zpět do vesnic, nevhodný materiál bude proměněn na loajální služebníky.


Elijah dostal dopis: byl rehabilitován v Soldenu a byla mu vrácena továrna a finanční odškodnění. Zároveň ale trpí větší chutí k jídlu a předpokládá ve svém organismu genetické změny, které způsobily Dolorosiny výzkumy. Předběžná analýza hovoří o několika letech života, ale co bude dál, nikdo neví.

Gabriel po smrti své matky v Doloresině Tor Vampir pátrá po malém Gabrielovi, který byl unesen z jejich auta. Sněm malorodů v Tulse jim v tom mnoho nepomohl. Při cestě do Oldvillu nalezli mrtvé tělo malého chlapce, který by mohl být Gabrielem.

Amee dochází baterie, má zřejmě čas jen několik měsíců.

V průběhu několika příštích měsíců také dojde k opuštění planety velkými rody upírů a moc na zemi převezmou menší rody. HoG spolupracuje s rodem Winthorpů, ale je to spíše souběh událostí než chtěná vůle.

Informace z Kimina deníku ukazují, že Eufrochlorie by mohla pomoci zachránit Elijahovo měnící se tělo. Ta je ale ztracena od doby útoku na Tor Vampir. Kim také varuje před katastrofou, která má nastat příštího roku v podobě jakéhosi „prachu“.

Vozidlo bylo po částečně úspěšné misi k Tor Vampir opraveno a jednotka se vydala nabírat další členy a vytvářet síť obrany proti nebezpečím světa.

Nějakou dobu jste tu a tam zahlédli nějakého robota, který vás možná sleduje.

Duty_Calls_Final_by_AKirA_FreedoM.jpg

Ve Fayetvillu jste se setkali s obyvateli, kteří vám popsali útoky, které začaly asi před měsícem. Min a Shannon zorganizovali domobranu a několik útoků odrazili, ale když se vydali hledat ztracené lidi, zmizeli také. Připravili jste a uskutečnili plán, jak nájezdníky zničit.

V okolí Oldvillu, kam jste se vydali hledat ztracené lidi, jste se setkali s podivnými iluzemi Suravil a dalších tvorů, kteří útočili na auto. Nakonec všechny obrazy zmizely. Bylo tam jedno převržené auto s několika mrtvými těly včetně toho „Gabrielova“.

Oldville je hromada rozpadajících se převážně cihlových zdí nebo zdí z černého, na povrchu reznoucího kovu. Rostou tu křoviska a povalují se tu všeliké trosky. Jsou tu stopy beastdogů a občas je možné zahlédnout nějaké oči v přítmí (Amee rozezná beastdogy a suravily). Zaútočili jste na základnu, kde byli upíři a zombie, a celou úspěšně zničili. Lidem, kteří byli uvnitř, již nešlo pomoci. Z několika málo dokumentů, které jste zahlédli, vyplývá, že šlo o hledání vhodných vzorků pro chov a šlechtění. Lidé, kteří testy projdou, se mají vrátit zpět do vesnic, nevhodný materiál měl být proměněn na loajální služebníky. Min ani Shannon tu nebyli.


Zde se mohou setkat s Císařovnou a jejími Duchy. Zaviní smrt jednoho z nich. Císařovna pak odvrátí smrtící tah velkorodů na vyhubení života na Zemi.
Také se setkávají s Kyrillem, který má prostředky k záchraně Amee i Elijaha. Nakonec je zachráněna jen Amee.
The_Princess_by_Z_graphics.jpg


Dopis pro Elijaha
Elijah Winthorpe
Rod Winthorpe
Hand of God

James Sadwick
Groundstreet 351/7
Solden

Věc: Rozhodnutí o statusu bývalého občana Elijaha Winthorpa
Vážený pane,
na základě zaslané žádosti o přehodnocení pravomocného rozhodnutí 1452/3a ze dne 22. 02. 12135 o zabavení majetku a občanských práv Soldenu se sešla rada Soldenu, aby vynesla nové rozhodnutí o Vašem statusu.
Žádost byla podle protokolu projednána. Na základě nových skutečností, které při projednávání ze dne 22. 02. 12135 nebyly známy, bylo vyneseno a radou Soldenu odsouhlaseno nové rozhodnutí.
S platností ode dne vyhlášení, tedy od 12. 04. 12135 je pro vás platné následující:
1) Byla Vám přiznána plná občanská práva Soldenu zahrnující ochranu osoby a majetku na území Soldenu, právo volit nebo být volen, právo volného pohybu a právo nosit zákonem uznané zbraně na území Soldenu. Smíte vlastnit majetek a máte právo na soukromí.
2) Na základě občanských práv Soldenu jste se stal plátcem soldenské daně a podle vojenského kalendáře jste povinen se účastnit pravidelných vojenských cvičení.
3) Majetek, který byl zabaven v souvislosti se ztrátou občanství, se Vám vrací v takovém rozsahu, jaký byl znám ke dni 12. 04. 12135: nemovitost 4512-3 (továrna a přilehlé budovy), nemovitost 74-125/7 (obytný dům s okolní parcelou).
4) Znovu Vám byl otevřen účet v bance Solden, kde se k dnešnímu dni nachází Váš vklad v hodnotě 300 000 dolarů.

Na základě intervence rodu Winthorpe byl zrušen zatykač na Vaši osobu.
Prosíme, abyste se v nejbližší době ohlásil v kanceláři rady Soldenu a převzal potřebnou dokumentaci.

Dne 13. 4. 12135
James Sadwick,
předseda rady Soldenu

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License