How to Hunt a Demon

IMPI1-5
Dobrodružství pro 4. - 7. úroveň
26. 7. 2012

V Impilturu je lov na démony jakýmsi národním sportem. Démoni sužují zemi už od Magického moru a vzniklo dokonce temné Bratrstvo Tharose, které je vyvolává. Proti nim se postavila Zářící společnost (Luminous Society), která sdružuje lovce démonů, poskytuje jim práva a určuje povinnosti. Vyvolávači démonů jsou ale i v nejvyšších kruzích vlády, proto je boj proti zlu tak obtížný.
Démoni spolčení s gnolly napadali okolní farmy a karavany. Vedl je mezzodémon hmyzího vzezření, který nakonec padl rukou Hrdinů Hvězdopádového moře.

Tým ve složení Melira - Degu - Kelnor a Rámus získal 900 expů a 100 zlatých každý.
K tomu něco z následujícího výběru:
Staff of draconic power
Pure spirit totem
Symbol of excellence
Vigorous resolve vestments
Fleetrunner Boots
Heartening Armor
Potion of Healing + 200 gp
250 gp

HOw%20tohunt.jpg
Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License