Infinity Patrol

Koncept a obecné informace

ISWAT 13 je elitní jednotkou organizace Infinity Patrol, založené v paralelním vesmíru zvaném Homeline na základě Statutu schváleného Organizací Spojených národů. Posláním Infinity Patrol je prozkoumávat a dohlížet na vývoj na alternativních zemích.

Paralelní vesmíry se sdružují do Kvant, přičemž známých je 10 Kvant, z Homeline, která se nachází v 5. Kvantu, jsou dostupná Kvanta 3 – 7. Běžnými prostředky se nedá cestovat dále než o dvě Kvanta z Kvanta původu cestovatele.

Hlavním protivníkem Homeline je Centrum, fašistický organizovaný svět řízený technologiemi z ústředí v Austrálii. Situace na Centru je výsledkem kataklyzmatické události, která místní populaci zdecimovala a umožnila nástup centralizované a silné celosvětové vlády.

HOMELINE (TL 9) [TIME 2027] Q5

Výchozí svět, jehož zásadní odchylkou od Země je objevení technologie pro procházení mezi paralelními světy. Celý projekt měl při svém vzniku kódové označení TIMETRAVEL a jeho tvůrci se domnívali, že vyvíjejí technologii pro cestování časem. Tuto hypotézu potvrdil i první navštívený svět – Terra 1, který se toho času nacházel ve 30. letech 20. století a zrovna končilo nejhorší období Krize v USA. První agenti do vnějšího světa, Carter, O’Neill, Jackson nezaznamenali žádné

Futura D14 (TL 10) [TIME HML+174] Q6

Cybernetic_by_abST.jpg

Svět, ve kterém je klonování a bioinženýrství naprosto přirozenou záležitostí. Od Homeline proběhla zásadní odchylka v roce 1985, kdy Steve Jobs uhájil své místo jako výkonný ředitel a člen správní rady Apple. Nástup velkých korporací se tak velmi urychlil, neboť Apple začal v 90. letech sponzorovat malé technologické společnosti, čímž defacto započal trend startupů, na Homeline známý až od poloviny první dekády 21. století.
Jako protiváha rozvíjejícímu se Applu vytvořili německý Volkswagen a finská Nokia konglomerát NoWagen, který díky následné akvizici Siemensu pokryl díky šířce zá. Poslední z velkých korporací, která vznikla v reakci na rozmach Applu, byla východoasijská Samara, složená ze Samsungu, Mitsubishi a Arai.

Reich 5 (TL 9) [TIME HML-17] Q3

Svět, ve kterém díky vraždě Theodora Roosevelta Spojené státy zůstaly stranou 2. světové války, čímž umožnily Německo-japonské koalici dominovat v konfliktu. Po skončení války v Evropě a Asii to vypadalo, že celý svět bude fungovat v relativním klidu, nicméně III. Říše měla jiné představy o nastavení světa a vyhlásila válku USA. Konflikt trval jenom několik měsíců předtím, než si Hermann Göring jel do Washingtonu pro kapitulační listiny.
V současnosti je Reich 5 jedním z mála vnějších světů, kteří jsou zasvěceni do technologií cestování časem a začínají vlastní kolonizační projekty, což dělá představitelům Infinity Patrol těžkou hlavu. Naštěstí nemají žádné informace o Homeline a pohybují se výhradně v rámci svého Kvanta.

Tesla (TL 8-9) [TIME HML-80] Q5

Pro Homeline jeden z velmi zajímavých a problematických světů. Nikola Tesla se zde těšil mnohem větší popularitě než na Homeline, stejně tak jeho vědecké bádání. Díky dostatku financí, které laskavě poskytla Královská pokladnice Spojeného království Velké Británie a Irska dokončil své výzkumy v oblasti bezkontaktního přenosu energie i vývoj monopólu, který obrátil naruby celý přístup k vědě a energii. V současné době je magnetické pole Země natolik modifikováno, že běžná technologie z vnějšího světa zde nemůžu normálně fungovat. Tesla je navíc magicky aktivním světem, takže to, na co nestačí monopólová technologie vyřeší magie.
Svět Tesly je bohatý na množství nerostných surovin, pro které lidé nikdy nenašli využití – ropa, uran, zemní plyn a další, stejně tak zásoby uhlí jsou mnohem větší. Lidé z Tesly neobjevili doposud cestování časem (nebo alespoň ne v rozsáhlejším měřítku než několik výjimek nadaných zvláštními schopnostmi) mezi paralelními světy.

Terra 7 (TL 8) [TIME HML-53] Q5

Z uvedených světů má k Homeline nejblíže, časově ovšem zaostává. Charakteristickým rysem je, že v tomto světě nebyla ve Spojených státech nikdy odvolána prohibice, takže pro návštěvníka z Homeline zde intenzivně dýchá atmosféra 20. let, což zahrnuje alkoholové (a nově i drogové) kartely, gangstery a úplatné policisty. Je lehce magicky aktivní, takže umožňuje narození přirozených talentů, nicméně nebývá to příliš častým jevem.
Terra je z výše uvedených paralelních zemí jediná, která zahájila oficiální přístupové rozhovory s Homeline o ochraně, čelní představitelé místní OSN a vlády největších států jsou proto informovány o existenci technologie pro cestování mezi paralelními vesmíry. Před několika měsíci byl zahájen testovací provoz obchodní linky Homeline – Terra 7.


ISWAT 13

Elitní jednotka IP zřízená před 2 lety k nasazení do kritických nebo potenciálně kritických oblastí představujících přímou hrozbu pro Homeline nebo její kolonie, zejména za účelem ochrany cestovatelských a dalších pokročilých technologií.
Její členové jsou vybírání na základě pestré škály dovedností tak, aby byli schopni pracovat v různých režimech utajení od otevřených operací ve spolupráci s představiteli místních vlád až po přísně utajené operace, při kterých je součástí bezpečnostních protokolů i dočasná suspenze vlastních vzpomínek.

Anthony Wheeler

1_6_Toy_Soldier_6_10_by_shaloz.jpg

Planeta původu Reich-5. Věk cca 30 let. Pro ISWAT byl objeven během mise na Dixie-4, kde spolupracoval s Unifikačním vojskem. Je služebně nejstarším členem týmu a také jeho kapitánem. Nastoupil jako vojín a během čtyř let se vypracoval na velitele jednoho z nejvýznamnějších týmů Infinity Patrol – ISWAT 13. Je známý svým přímočarým přístupem k věci a tvrdým vedením.

D1v3r/n4ut1n – Diver/nautin

love_you_by_satiiiva-d4fe2tj%20%281%29.jpg

Planeta původu Futura D13. Věk cca 30 let. Je druhým služebně nejstarším členem ISWAT 13 a rozhodně tou nejpodivnější. Jedná se o neutru, tedy osobu bez konkrétně vymezeného pohlaví. Ani po třech letech u IP není schopna se zcela integrovat ve společnosti a jeho nedostatek sociálních dovedností jsou častým terčem žertů. Její znalost technologií ovšem přesahují znalosti domovských techniků, zejména je schopen je lépe uplatňovat v terénu a kritických situacích, proto také nesedí na základně.
https://www.youtube.com/watch?v=xOm2fLucQ9g

Richard Emerson

220px-Review_Godforgives_01.jpg

Planeta původu Terra 7. Věk cca 30 let. Nastoupil k IP před dvěma lety, když pomohl zachránit jednotku ISWAT 5 při misi na Terra 7 proti sektě Izanami, která spolupracovala s místními gangstery. Richard Emerson je školený v bojových technikách a magii, ačkoliv na jeho světě nebylo možné plně posoudit rozsah jeho talentu. Spolupráci s IP mu nabídl velitel ISWAT 13, který byl na Terra 7 vyslán po skončení mise ISWAT 5 s cílem zajistit zbývající cestovatelskou technologii.
http://www.youtube.com/watch?v=97_qSwsDjvw

Elisa Tesla

Planeta původu Tesla. Věk cca 22 let. Je členkou týmu téměř rok a pro IP ji získal Richard Emmerson během utajované operace s cílem zabezpečit potenciálně nebezpečnou cestovatelskou technologii. Disponuje magickým talentem a je zkušenou vyjednavačkou. Díky svému původu byla nicméně cvičena v různých oblastech, včetně bojového výcviku.
http://www.youtube.com/watch?v=vbttZVTSJRU


Mise

mise Nová naděje
mise Obnovení
mise Infiltrace

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License