Jessica Beaver
Rangers_by_Shimmering_Sword.jpg

"A co se týká směřování operace, asi bychom to mohli udělat tak, že se o ně podělíme na polovic," řekl agent SECopu a díval se Jessice do očí.
Pokrčila rameny. "Pro mě za mě, určitě mi to nevadí."
"To jsem rád," usmál se muž.
"Můžete se s Voloďou dohodnout na detailech. Doufám, že vás to nezaskočilo," usmála se tentokrát ona, "ale této operaci dosud velel on."
Agent viditelně schlípl. "To si možná velení nechám sám," zabrblal.
*
Zabušili na skoro zavátou stěnu polární stanice. Chvíli se nic nedělo, ale nakonec se dveře pootevřely a skupinka se vpotácela do podivuhodně klidného prostoru za nimi. Dívaly se na ně překvapené oči několika antarktických vědců.
"Děkujeme za přijetí," zachraptěla Jessica, "venku je vážně psí počasí. Trochu jsme to podcenili." Vymotala z bundy svoji ruku. "Jmenuji se Andrea a s přáteli z práce jsme si chtěli udělat zážitkový survival víkend. Ale ta bouře nám to překazila." Zářivě se usmála a doufala, že Voloďa opravdu nechal všechny zbraně venku v úrytu. Nebo alespoň ty velké. Tohle byli zaručeně lidé a ne šedáci. Sevřela dlaň muže, který její úsměv opětoval. Velmi sympatický, zhodnotila ho. Tady se mi bude líbit.
*
Několikrát vystřelila proti potetovanému mladíkovi. Kulky se ale těsně před jeho tělem zastavovaly. Takže nějaký druh espera. Zaútočil na ni pěstí a odnikud se vynořila ohnivá stěna. Jessica rychle skočila na zem, protože si povšimla, jak Voloďa stáčí svůj minigun jejich směrem. Prostorem prolétly kulky nepěkné ráže.
Rambler se několika vyhnul, ale ne všem. Jeho tělo s sebou zaškubalo v křečovitém tanci.
Ze zadní části místnosti, kam dopadly některé náboje, uslyšeli bolestné zasyknutí. Max asi schytal přátelskou střelbu.
"Ten hajzl mi zničil účes," zavrčela agentka a nespokojeně si prohlížela ohořelé konečky vlasů.
Voloďa pokrčil rameny a otočil se do uličky, kde se objevil další nepřítel. Malým prostorem se znovu rozeřvala ohlušující palba.
*

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License