Kettle Lake
CnV___colour_illo_original_by_ClaudiaCangini.jpg

Datum: 15. 10. 2010
DM: Darien
Systém: Dogs in the Vineyard
Hráči: Newman, Roman, White, Khelben, Riwi


Zápletka

Úvod: Zecharjáš Hawkins je už příliš starý na svoji funkci Stewarda. Vede velmi různorodou komunitu a už na ni zkrátka nestačí. Má velmi těžkou volbu následníka – buď svého syna Kaleba nebo syna kováře Hurtfewa Smitha. Oba jsou to dobří muži, o tom žádná. Když Zeke vybral Kaleba, mladý kovář dal na veřejnosti najevo svoji podporu volby a udělal vše, co bylo v jeho silách, aby zabránil své povídavé manželce Abigail v roznášení klevet a svých názorů na věc.

Pýcha: Kaleb má dvě dcery (se zesnulou ženou Prudence), Judith a Marii. Judith je divoká a prostořeká, zato Marie je více podobná otci a má všechny přednosti, které Judith scházejí: pokora, skromnost, obětavost a tichost. Tyhle rysy hodnotí velmi kladně, vnímá ji jako tu, která převzala povinnosti v rodině po jeho zesnulé manželce a dělá to dobře. Protože takto dobře spravuje rodinu, zaslouží si stewardské místo.

Nespravedlnost: Marie nikdy nebyla souzena správně. Kaleb a Hurtfew všechno vyřeší, ale Hurtfewův syn Makepease Smith by si rád Marii vzal za ženu, až na to budou mít věk. Marie by ho měla milovat a Král života to jistě vidí. Ale byla doba, kdy láska byla přelétavá a spíše se flirtovalo a porozhlíželo po různých chlapcích.

Hřích: A tak se stalo, že před pěti lety spolu Thomas Vetch a Maria spali. Nebylo to jistě kvůli jeho vzhledu, Thomas byl churavější než všichni ostatní. Shodli se, že to nikomu neřeknou, ani rodičům ne a určitě ne Makepeacovi.
Nutno dodat, že Judith se do Makepeace zamilovala. Proto začala hluboko v srdci nesnášet svoji sestru, ale nechtěla to a cítila se sama před sebou špatně. Snažila se Marii pomoci, ale o to víc se dostávala do tlaku svýchpocitů.
Následně věci začly jít špatným směrem. Pět let uplynulo a Makepeace požádal Marii o ruku. Ona to s potěšením přijala. Trápilo ji ale, co se tehdy stalo a že to nikomu neřekla. A proto, aby napravila věci před Králem a svým nastávajícím manželem, řekla Makpeacovi pravdu a prosila ho o odpuštění.
Jsou určitá milosrdenství, která muž nemůže dát, a toto bylo jedno z nich.
Zrušil jejich zasnoubení, zlomil Marii srdce, ale slíbil jí, že její tajemství nevyzradí. Otec na něj ječel a matka ho tajně podporovala (a tím to bylo horší), protože si o Zekově rodině nikdy nemyslela nic dobrého od doby, kdy Zeke nevybral jejího manžela za Stewarda. A Kaleb byl naprosto ohromen a chtěl coby Steward prošetřit chlapcovy hříchy. A Makepeace už to nemohl vydržet a jednoduše otci řekl pravdu (načež se Abigail postarala o to, aby se to dozvědělo celé město).

Tedy nyní město odsoudilo Marii, protože je tak dlouho nechávala ve lži. Přestali s ní zacházet jako s počestnou ženou a mnozí se tou malou děvkou cítili hluboce oklamáni. Nepomohlo ani to, že steward Kaleb tomu odmítal uvěřit, i když to slyšel z jejích vlastních úst.
Pak tu byla Judith, která držela domácnost nad vodou. Byla naprosto potichu, když Makepeace zrušil zasnoubení, ale hodně lidí si myslelo, že o celé záležitosti věděla a chtěla to ututlat. Rozhodně ale nechtěla zůstat potichu, když Makepeace tak pohanil její sestru. Přísahala, že udělá vše, aby chlapec zemřel. Cítila se hrozně, když se zasnoubení zrušilo, kladla si za vinu, že její závist mohla dopustit rozbití lásky mezi lidmi. A když pak Makepeace řekl, že Marii vlastně nikdy nemiloval…

Co chtějí po Ohařích:
BR. ZEKE HAWKINS: Aby ho ujistili, že vybral dobrého nástupce.
BR. CALEB HAWKINS: Očistit jméno jeho dcery.
S. JUDITH HAWKINS: Zabít Makepeaceho
S. MARIAH HAWKINS: Říci jí, jak odčinit svůj hřích
BR. HURTFEW SMITH: Říci mu, jak pomoci městu
S. ABIGAIL SMITH: Odsoudit Zekovu volbu Stewarda
BR. MAKEPEACE SMITH: Ujistit ho že neudělal špatně, když si chtěl Marii vzít, i když ji nemiloval.
BR. THOMAS VETCH: Odpuštění jeho hříchů

Co by se stalo, kdyby Ohaři nepřišli:
- Hurtfew a Zeke se dostanou do hádky. Hurtfew praští Zeka, což pro starého muže znamená vážné zranění.
- Judith pokračuje v plánu na zabití Makepeaceho.
- Marie si vezme život.
- Caleb se vzdá svého postu stewarda. Hurtfew ho odmítne přijmout.
- Zeke zkusí Kaleba přimět, aby se postu zase ujal. Kaleb otce zabije.
- Tuto vesnici opustí víra.


Cizí postavy

BR. ZEKE HAWKINS (72)
Starý, sehnutý, subtilní, spíše uzavřený, odpočívající
Motivace: Aby ho ujistili, že vybral dobrého nástupce.
Co ví: Bylo velmi obtížné vybrat dalšího Stewarda. Abigail, kovářova žena, je kvůli mé volbě zatrpklá a nemá naši rodinu ráda. Navíc je velmi povídavá. Je rád, že nemusí rozhodovat v případě Marie, ale má ji velmi rád a těžce nese, jak se k ní město chová. Město vždycky bylo různorodé a názorově pestré.
Atributy: By 3k6 Tě 2k6 Sr 5k6 Vů 5k6
Rysy
Jsem starý 3k4
Byl jsem Steward 2k6
Miluji svoji rodinu 2k8
Dokud jsem tady, chci pomáhat 2k6
Kettle Lake 2k10
V životě jsem dělal chyby 1k8
Vztahy: syn steward 3k6, kovář 2k6, Marie 2k8;

BR. CALEB HAWKINS (44) - Steward
(zachránil život Ohaři __)
přímý, rozhodný, zarytý, vysoký, autoritativní, odmítavý
Motivace: Očistit jméno jeho dcery
Co ví: Má dcera se ničeho zlého nedopustila, to prostě není možné. Vždycky byla velmi hodná a výborně vedla domácnost. Lidé se proti jeho rodině spikli kvůli kovářově ženě. Kovář je dobrý muž. Jeho syn je ale hanebník, když zrušil to zasnoubení.
Atributy: By 3k6 Tě 4k6 Sr 3k6 Vů 4k6
Rysy
Král života mi pomáhá 3k4
Jsem Steward 2k6
Město se spiklo proti mé dceři 2k8
Byl jsem povolán podle práva 2k10
Vztahy: Abigail 2k4, Makepeace 3k6, Maria 1k8;

S. JUDITH HAWKINS (19)
Živelná, ztepilá, prostořeká, upřímná, emocionální
Motivace: Zabít Makepeaceho
Co ví: Miluji svoji sestru. Makepeace provedl hroznou věc, když jí zlomil srdce a to mu neodpustím. Tajně ho miluje, ale nenávidí se za to, nenávidí svým způsobem i Marii za to, že jsou v takové situaci. Vede ji zoufalství. Copak nikdo nedělá chyby? Proč za ně tolik mají trpět? Zná se s Markem, ale nevěděla, že je to bandita. Potkali se u napajedla u dobytka.
Atributy: By 4k6 Tě 3k6 Sr 3k6 Vů 5k6
Rysy
Vyznám se v divočině 3k4
Postarám se o naši rodinu 2k6
Kdo je bez viny, ať hodí kamenem 2k8
Muži dělají jen problémy 2k6
Vztahy: Marie 2k6, Makepeace 2k6, 1k8;

S. MARIAH HAWKINS (22)
Smutná, uzavřená, ublížená, nízké sebevědomí, útrpná
Motivace: Říci jí, jak odčinit svůj hřích
Co ví: Milovala se s Thomasem, bylo to krásné, bylo to z přátelství, byl to omyl dětství. Nyní je třeba za vše zaplatit a neničit tím vztahy ve městě a v rodině. Jen jí není jasné, jak svůj hřích (ano, byl to hřích) odčinit. Nerozumí Judith, která se chová nepředvídatelně.
Atributy: By 2k6 Tě 2k6 Sr 4k6 Vů 2k6
Rysy
Zhřešila jsem 4k4
Vždy se o vše postarám 2k6
Jsem z rodiny Stewarda 1k8
Život v pravdě je lepší než život ve lži 3k6
Vztahy: Makepeace 3k6, Thomas 2k6, otec 2k8;

BR. HURTFEW SMITH (44)
Pořádně veliký, dobrosrdečný, moudrý, trpělivý
Motivace: Říci mu, jak pomoci městu
Co ví: Byl kdysi (15 let zpět) ve volbě o stewardské místo, ale správně ho dostal Caleb. Je to velká odpovědnost, vedl město dobře. Jeho dcera se ale dopustila velmi špatné věci, kterou je třeba rozsoudit a on se k tomu nemá. Nenechá si ani poradit kvůli Makepeacovi, který zasnoubení pochopitelně zrušil. Kdyby jeho žena tolik nevyváděla…
Atributy: By 3k6 Tě 5k6 Sr 4k6 Vů 3k6
Rysy
Stojím za Stewardem 2k4
Záleží mi na dobru města 3k6
Když něco dělám, tak dobře 2k8
Tvrdá pěst 2k6
Je na mě spolehnutí 3k10
Vztahy: 3k6, 2k6, 1k8, 1k10

S. ABIGAIL SMITH (36)
(teta Ohaře ___)
ostrá, přátelská až podbízivá, pečující, svéhlavá, kleveta
Motivace: Odsoudit Zekovu volbu Stewarda
Co ví: Kdysi Zek nespravedlivě vybral svého syna namísto Hurtfewa za Stewarda – šlo o to udržet jejich rodinu u moci. Její manžel to nechápe, ale měl na stewardské míso věší právo. I teď se o město stará lépe než Caleb, který tvrdohlavě neposlouchá, že v jeho rodině došlo k takovému zločinu. Nestará se o dobro obce.
Atributy: By 4k6 Tě 2k6 Sr 3k6 Vů 2k6
Rysy
Pravdu je třeba vyslovit 1k4
Povídavá 3k6
Město mi naslouchá 3k8
Vím, co je nejlepší 2k10
Vztahy: Hurtfew 3k6, Makepeace 2k6, Zeke 4k8, Maria 1k4

BR. MAKEPEACE SMITH (18):
Motivace: Ujistit ho že neudělal špatně, když si chtěl Marii vzít, i když ji nemiloval.
Co ví: Jejich sňatek byl domluven mezi rodiči a on se pokoušel do ní zamilovat, ale vždycky ji měl jen rád. Ví, že Maria ho miluje, ale tyhle okolnosti, když mu to řekla, znemožňují sňatek. Trápí ho, že tajemství, které mu řekla, nebylo nakonec uchráněno.
Atributy: By 3k6 Tě 4k6 Sr 4k6 Vů 3k6
Rysy
Láska je nade vše 2k6
Chci poslechnout vůli Krále života 2k8
Pravda a milosrdenství 4k6
Matka nemá pravdu 1k10
Vztahy: matka 1k6, Thomas 3k6, Maria 2k8;

BR. THOMAS VETCH (27)
Vytáhlý, bledý, nešťastný, nejistý
(kamarád z dětství Ohaře ___)
Motivace: Odpuštění jeho hříchů
Co ví: S Marií před lety udělali hloupost, je nesprávné, aby za to nyní tolik trpěla, když je to i jeho vina, je tolik šlechetná, že to nezamlčela, velmi všeho lituje a přál by si nějak to napravit, sám nést vinu.
Atributy: By 5k6 Tě 1k6 Sr 3k6 Vů 3k6
Rysy
Jsem nemocný 3k4
Jsem obchodník 1k6
Hlavně nechci problémy 3k8
Odpovědný 2k6
Nikdy neodmítnu pomoc 2k10
Vztahy: Mark 1k6, hřích 2k4, Maria 1k10;

BANDITA BARUCH TRACEMAN (34)
Motivace: Uprchnout klidně i sám a nechat v tom ty, kdo sem chtěli jet.
Co ví: Je na ně zatykač za přepadení dostavníku. On sám tam postřelil vozku. Ostatní jen brali. Je vůdcem bandy. Kdysi ho chytli za krádež v obchodě a on tenkrát zabil stewarda, od té doby je prostě na útěku. Bylo to před desíti lety.
Atributy: By 5k6 Tě 4k6 Sr 3k6 Vů 5k6
Rysy
Dřív jednám než mluvím 3k4
Nesnáším Ohaře 1k6
Vždycky se můžeme vystřílet 3k8
Jsem skvělý jezdec 2k6
Nikdy se nenechám chytit a zavřít 2k10
Vztahy: 1k6, 2k4, 1k10;

BANDITA MARK JOHNSON (30)
Smíšek, bezstarostný, ve skrytu zoufalý, zamilovaný do Judith
Motivace: Navštívit přítele a Judith? a nabrat nějaké zboží
Co ví: Judith je skvělé děvče a chtěl by si ji vzít, ale to jde těžko, když je hledaným zločincem. Nikoho nezabil.
Atributy: By 5k6 Tě 4k6 Sr 3k6 Vů 3k6
Rysy
Jsem dobrý střelec 3k4
Pravdomluvný 1k6
Vždycky to řeším s humorem 3k8
Kamarády vždycky podržím 2k6
Miluji nebezpečí 2k10
Vztahy: Thomas 1k6, zločiny 2k4, Judith 1k10;

STEVEN (27)
(bratr Ohaře ___)
tvrdohlavý, tvrdý, nekompromisní
Motivace: nabrat zboží a zmizet z dohledu bratra
Co ví: je na ně zatykač za přepadení dostavníku. S bratrem se rozešli ve zlém a nemá chuť vztahy napravovat.
Atributy: By 3k6 Tě 4k6 Sr 3k6 Vů 5k6
Rysy
Tvrdohlavý 3k4
Umím jezdit na koni 1k6
Svoboda nade vše 3k8
Co řeknu, to platí 2k6
Mám dost zdravého rozumu 2k10
Vztahy: Mark 1k6, ohař 2k4, zločiny 1k10;

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License