Khafra
khafraz%C3%A1l%20kopie.jpg

Nechen, hlavní město Horního Egypta, plné chrámů, tržišť, vůní, zvuků, zmatků, jídla, vody, lidí, zvířat. Zde je střed říše, která vládne africké poušti a klaní se mocnému toku řeky Nil. Čarodějové a kněží spolu s božím synem, faraonem Mentuhotepem zaručují světu mír.
V Egyptě jsou důležité pořádky: každý ví, jaké je jeho místo, jaký je jeho osud před smrtí i po ní. Jen Osazi se tomu vymykají. V překladu to zanemná Milovaní bohem, ale je lidé je spíše nenávidí a bojí se jich. Osazi vládnou mocí bohů měnit svá těla do podoby podivuhodných zvířat. Jen nemnoho z nich ale tuto přeměnu opravdu ovládá, většina se ve svém daru ztratí a přijde o lidský rozum.
Legendy vypravují, že všechny bestie, které sužují svět, někdy byly Osazi. Mnozí z nich se propadli do šílenství dříve, než mohli být vyhledáni a zachráněni v chámu Maat. Někteří z nich ani poté nedokázali udržet své pudy pod kontrolou a stali se nadto obávanými silnými a vycvičenými zabijáky. Všichni divocí Osazi jsou hubeni těmi, kdo svoji proměnu ovládli. Lid je ale nenávidí všechny. Milovaní bohem mají svoji svobodu, ale platí daň života v osamění.
Nikdo neví, co se děje za zdmi chrámu Maat ukrytém hluboko v srdci pouště. Osazi ale vyhledávají další sobě podobné, protože je dokáží vycítit, a odvádějí je tam, kde jim buď pomohou, nebo je zahubí. Nosí nefritovou náušnici, aby i ostatním sdělili svoji příslušnost. Objevují se tam, kde jsou lidé sužováni zlými stvůrami, aby pak putovali dál provázeni jen několika strohými slovy díků a pohledy plnými strachu.
Čtyři Osazi - Uzuri, Serafis, Osahar a Taríq - se vydávají na cestu, která prověří sílu přátelství a pevnost vůle.


Prostředí: Alternativní starověký Egypt
Téma: Co je bestie? Cena přátelství
Žánr: Dobrodružná fantasy
Motiv: Záchrana přítele


Vedlejší postavy: Druhá skupinka lovců, Přítel-bestie, Průvodce, Šaman, Pouštní nomádi, Kněz jiné víry, Avatar boha, Karavana
Lokace: Bazar, Bordel, Oáza, Skryté údolí, Hrobka, Pohřebiště, Ruiny, Písečné plachetnice, Svatyně, Pohyblivé písky


Upoutávka

  • Písečná bouře. Skupina dobrodruhů stojí zády k sobě, zbraně ve střehu. Není vidět na krok. Jen občas se ve vířícím písku mihne nezřetelný obrys…
  • Skupina mužů kráčí pouští. Dojdou na vrchol příští duny, kde se zastaví a zamíří své luky. Vystřelí…
  • Uzuri s eplíží podél zdí starých rozvalin. Našlapuje tiše. Najednou vyskočí ze stínu a drápy zatne do své oběti.
  • bohatý a vlivný muž přichází večer ke svému zahradnímu jezírku s krokodýlem, aby popíjel svůj čaj. Odpočívá, zrak se mu zamlžil. Matně si uvědomuje, že měl jen jednoho krokodýla, a před ním jsou dva…

Uzuri

Osahar

Serafis

Taríq

Spoolečný cíl: Zachrání přítele???


Rashida Černý drak

prů.jpg

Za velmistrem se od zdi odlepila postava dosud splývající se stíny. Přešla blíž a oni si povšimli, že je to muž s jednu polovinou tváře černou. Zkoumavě se na ně zadíval. "Pokud chcete vašeho učitele zachránit, jak tomu říkáte, vydáte se na velmi dlouhou cestu. Navíc vás to bude stát nemalou obeť. Přesvědčete mě, že to myslíte vážně, a já vám pomohu."
Osazi na sebe pohlédli. Nehodlali své rozhodnutí měnit.
Tvář velmistra zůstávala nečitelná; pokud k tomu měl co říct, nechával si to pro sebe.
Niud klouzal svým zrakem z jednoho na druhého. Byl dychtivý jejich odpovědí.
Rashida vyčkával.

Nalezl jsem sice svoji vůli, ale nemohu mnoho věcí. Nemohu do lidských sídel. Nemohu se pomstít příteli, který mě zradil.

K Wepwawetovi člověk kráčí obvykle jen jednou za život. Pokud jste stále pevně rozhodnuti, Znalec stezek vás přijme. Vyčkám na váš návrat.

Wepwawet

The_Anubis_Murders_by_nJoo.jpg

Chatrč se zdála neuvěřitelně malá a křehká. Taríq jen jemně zaklepal na dveře, které mohly být jen větrem prohánějícím se v rákosí. Zevnitř uslyšeli zřetelný šepot: "Vstupte."
Wepwawet seděl v příšeří domku. Muž, který ač již nebyl zdaleka ani ve zralém věku, budil dojem síly a tvrdosti. Tvář mu zakrývala šakalí maska. Všechny zvuky se tu zdály utlumené, jen šamanův šepot doléhal k uším přátel. "Přišli jste zaplatit cenu za Khafrovu duši. Znám všechny stezky. Ne každá ale vede nazpět."
Slunce se sklánělo k západu a jeho paprsky vykreslovaly šakalí siluetu s palčivou ostrostí.
"Abyste zachránili Khafrovu duši, musíte se vydat tam, kam duše odcházejí. Na západní břeh Nilu. Přeplujte řeku na loďce, která venku čeká. Ano, pokud máte odvahu, vydejte se do zásvětí. Pokud dokážete najít cestu zpět, pokud naleznete lidskou vůli vašeho učitele, pak to bude vaší odměnou."

Vyžádám si také cenu za svoji pomoc. V pravý čas. Nyní běžte.

Niud

The_Soul_Whisperer_by_dreamersshadow.jpg

Chlapec se zkoumavě zadíval na Serafise. "Také budu Osazi jako vy?"
Válečník se usmál. "Pokud úspěšně projdeš výcvikem…"
"Ale určitě nebudu tak pyšný jako vy," pokračoval Niud vážně. "Děda mi říkal, že to nejlepší z nás je v našem srdci a že ho musíme chránit. A že pýcha je špatná, i když k ní máme důvod. A děda nikdy nelže."
"Serafisi, vyber si ke svým diskuzím někoho, kdo ti bude roven," ušklíbl se Taríq a mrknul na Niuda.
Serafis jen pozvedl obočí. Je to pravda, kluk ještě dlouho nebude Osazi, nemůže tomu porozumět.

Nevím, co dovedu. Nikdy jsem nic nedokázal. Někdy se mnou mluví bohové a já jim řkám, jaké to tu na zemi je. Nejraději mám Hora. Mám i jeho amulet po rodičích. Říkal, že na ně tam, kde nyní jsou, dává pozor…

Niud má veliký talent a bude silným Osazi, pokud mu dokážeme předat to, co potřebuje k ovládnutí bestie. Najdu mu dobrého učitele. Pokud se ukáže, že potřebuje důkladné vedení, zavolám tebe, Uzuri.

Kněz Apopa
Aten__s_Awakening_by_CiLiNDr0.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License