Kk Postavy

Lukas Castineti

Efektivnost, dravost, ctižádost. Slova, která vystihují mladého neapolského mafiána plného elánu, energie a bystrosti. Tak jako měl Caesar své veni, vidi, vici má i Lukas své motto: vyslechnout, využít, vytrvat. Ano vytrvat. V řadách Camorry není místo pro lidi se salbým žaludkem, či neustále popichujícím svědomím. Pokud jste silní, vytrvalí a chladnokrevní přivítá vás Camorra s otevřenou náručí. A Lukas byl Camorra. A Camorra byla Lukas.
Až donedávna tomu tak bylo. Za poslední měsíc se události podstatně změnily a Lukas je teď na útěku před svými bývalými zaměstnavateli a sám je na stopě zločinu tak velkému, že i veškerá síla Camorry je oproti němu nicotná. Ale Lukas Castineti ví, že vytrvá…

narozen: 10.8.1985

Kombinace ohnivého a vzdušného znamení vám dává pozitivní a intuitivní myšlení. Pozornost společnosti si zřejmě získáváte okouzlujícím šarmem, zvídavostí a srdečností. Máte všestranné zájmy, jste neuvěřitelně tvořivý a zaměřený na velké věci. Každodenní rutina, organizování, zařizování a úklid nejsou pro vás. Žijete ve svém romantickém světě, který se může mnohdy vzdalovat každodenní realitě. Potřebujete imponovat a být středem pozornosti. Přitahují vás místa, kde se něco zajímavého děje. Vzhledem k tomu, že jste velkorysý, sebejistý, přitažlivý a originální, je pravděpodobné, že býváte středem pozornosti. Jste ambiciózní a chcete dosáhnout významného společenského postavení. Díky vašim kvalitám se to pravděpodobně podaří. Jste podnikavý, komunikativní, energický a máte mnoho skvělých nápadů. Měl byste včas rozpoznat své ambice a naplnit je. Jenom takovým způsobem zachováte věrnost své jedinečnosti. V opačném případě to odnese vaše rodina, kde na sebe budete strhávat pozornost dramatickými a emocemi nabitými scénami nebo hypochondrií. Bolesti hlavy a migrény zase budou projevem přílišného potlačování pocitů.

Dělá vám potíže porozumět svým pocitům a motivům vlastního konání. Stejně tak mnohdy nerozumíte pocitům druhých lidí a nedokážete se přizpůsobit jejich potřebám. Rád svým blízkým pomáháte, ale také jim to později připomenete. Bojíte se být průměrný a můžete mít strach, že vás okolí nebude dostatečně uznávat a ztratí o vás zájem. Najděte si takové povolání, kde můžete ukázat své jedinečné schopnosti a mnohé talenty. Vaše tvořivá mysl, šarm a charisma vás předurčují k úspěchu v celé řadě zaměstnání. Díky své schopnosti upoutat na sebe pozornost a talentu pro veřejné vystupování byste mohl uspět ve výkonných funkcích velkých podniků nebo v politice. Rád riskujete, jste hravý a máte cit pro investování. Mohl by z vás být burzovní makléř, investiční bankéř, člen výkonného výboru sportovního týmu nebo byste mohl pracovat ve sportovním marketingu. Bude vás jistě přitahovat i showbyznys, kde byste mohl uplatnit svůj dramatický talent a komunikativní schopnosti. Mohl by z vás být dobrý herec, hlasatel, dramaturg nebo režisér. Vaše tvořivost a touha po nezávislosti by vás mohly inspirovat k založení vlastní firmy. Mohl byste uspět v módním průmyslu, mohl by vás zajímat design, návrhářství šperků a oděvů, tanec nebo fotografie. Mohl byste zkusit i psaní a vyučování. Je mnoho profesí, které byste mohl vykonávat. Ve všem, co děláte, byste neměl zastávat podřízené postavení, které vás dlouhodobě neuspokojí. Dávejte si pozor na své tendence vyžadovat speciální zacházení a privilegia, na sklony k přehánění, sebestřednosti a upovídanosti. Rád se obklopujete lidmi, kteří vás rozmazlují a lichotí vám. To vede k marnivosti a lenosti. Jste dost důvěřivý a ne vždy rozpoznáte skutečné úmysly lidí okolo vás.

Jste milý, pravděpodobně pohledný a dbáte o svůj vzhled. Máte příjemné diplomatické vystupování, které vám přináší respekt a důvěru okolí. Ve svém životě potřebujete harmonii, dobro a krásu. Vyznáváte hodnoty a ideály, které mohou být běžnému životu příliš vzdálené. Chcete dokonalý vztah, dokonalou práci, dokonalé prostředí a názorovou shodu. Pokud někdo nebo něco nedosahuje vaší představy, dokážete být velmi kritický. Máte občas potíže s rozhodováním. Chcete, aby vše, co děláte, bylo v souladu s vaší představou o pravdivosti a spravedlnosti. Patrně díky tomu se snažíte být taktní a přátelský. Nejste ale vždy upřímný. A to mnozí mohou rozpoznat.

Je pravděpodobné, že jste v dětství silně vnímal, co se odehrávalo v rodině. Všechny skryté nálady, emoce a frustrace se vás dotýkaly. Proto jste i v současné době tolik citlivý k nevyřčeným pocitům ve svém okolí. To může být výhoda ve vaší profesi, protože dokážete vnímat atmosféru prostředí a patrně i odhadnout budoucí vývoj. Stejně tak můžete druhým pomáhat objevit jejich skrytý potenciál. Ženy budou ve vašem životě důležité. Zřejmě vám pomohou nalézt životní smysl a možná vám dopomohou i k majetku.

Váš charakter - stinná stránka

Máte pravděpodobně potíže s prosazováním sebe sama. Jste přirozeně plachý a ostýchavý, chybí vám sebedůvěra. Jakoby vám něco bránilo prosadit svou vůli a chovat se spontánně. To zřejmě souvisí s obdobím vašeho raného dětství, které bylo plné omezování, příkazů a požadavků na dodržování pravidel. Díky tomu jste nemohl zažívat přirozenou dětskou radost z volnosti a pouštění se do nových aktivit. V současné době se asi také obáváte zkoušet nové věci a riskovat. Jste dost opatrný a jen tak se nevrhnete do neznáma. Nevěříte si a myslíte si, že nejste schopen dosáhnout svých cílů. To však není pravda. Máte obrovskou vůli, ctižádost a houževnatost. Možná své sny neuskutečníte okamžitě, ale až po důkladném naplánování. Za svými metami však půjdete důsledně a vytrvale. A to jsou kvality, které vás předurčují k dosažení úspěchu.

Dany Bly

narozen: 6.11.1987

Tato astrologická kombinace ukazuje na silnou osobnost. Máte pronikavou mysl a jste vnímavý k náladám a nevyřčeným pocitům v okolí. Dokážete obvykle velmi dobře odhadnout charakter lidí. Jste hluboce citově založený, a proto si chráníte své zranitelné nitro. Zajímá vás vše skryté a tajemné a ve všem hledáte hlubší smysl. V neznámé společnosti se chováte odměřeně a přátelství navazujete opatrně. Působíte chladně, záhadně a rezervovaně. Jakmile se však s někým sblížíte, je to vztah na celý život. Jste velmi loajální a svým blízkým věrný. Pokud někdo zklame vaši důvěru nebo ublíží vaší rodině, může se připravit na tvrdou odplatu. Nikdy nezapomínáte a málokdy odpustíte. Měl byste se odvážit prozkoumat své hluboké a temné city. Jenom tak se lépe poznáte a nebudete překvapen jejich občasnou intenzitou. Může vás zaskočit vaše žárlivost, závist, majetnické sklony, pomstychtivost, náladovost či touha po moci. Když své negativní a nepříjemné emoce rozpoznáte a přijmete je za své, můžete mít vyrovnanější život. Jste ctižádostivý, ale své ambice nedáváte otevřeně najevo. Jste trpělivý a na svou šanci si dokážete počkat. Zřejmě vás bude zajímat svět financí a byznysu. Mohl byste být úspěšný v bankovnictví, finančním poradenství či výkonné manažerské funkci. Možná si vyberete povolání, kde budete pomáhat druhým. Vaše potřeba pochopit sebe i ostatní a schopnost léčit a motivovat lidi by vás mohl dovést k povolání lékaře, psychologa, psychoterapeuta, diagnostika, poradce či lektora. Možná si raději vyberete samostatnou práci, protože se nerad podřizujete druhým. Nemáte rád povrchnost a vždy jdete do hloubky. Zajímají vás záhady a tajemství života a rád je odhalujete. Mohl byste uspět ve výzkumu, archeologii, zpravodajských službách, knihovnictví. Byl by z vás dobrý detektiv či vyšetřovatel. Potřebujete podnětnou práci, kde uplatníte vůdcovské kvality, bystrost, schopnost vyřešit každý problém i svou výkonnost v době krizí. Pro svou citovou stabilitu potřebujete blízkost rodiny a dostatečné finanční zajištění. Nemáte rád pocit, že je vaše materiální blaho nějakým způsobem ohroženo. Harmonický a klidný domov, dobré jídlo a pití jsou pro vás důležité. Díky povědomí o hlubokých a protikladných silách ve vašem nitru a schopnosti je vyjádřit by z vás mohl být skvělý malíř, herec nebo hudebník. Dokážete se vcítit do pocitů druhých a pochopit je. Jste soucitný, ale nemáte trpělivost s leností a přetvářkou. Dávejte si pozor na své tendence reagovat příliš subjektivně. Jste mnohdy zbytečně nedůvěřivý a podezíravý. Nerad o sobě mluvíte a jste tajnůstkářský. Nerad připouštíte vlastní chyby, jste tvrdohlavý a dělá vám potíže se omluvit.

Jste velmi přátelský, humánní a otevřený v přístupu k ostatním. Máte úžasnou schopnost odhadnout lidi na první pohled a vidět i neviditelné. Zajímá vás esoterika i mysticismus a možná jste v sobě také objevil léčitelské schopnosti. Máte mnoho zájmů, ale chybí vám praktická stránka. Ne vždy dotáhnete své nápady k reálnému konci. Vaše vnější chování obvykle neprozrazuje intenzivní vnitřní citový život. Ten si velmi chráníte. Nemáte rád, když ztrácíte kontrolu nad svými city. Své ideály, hodnoty a principy prosazujete ve společnosti. Na chování lidí kladete poměrně vysoké požadavky, které jsou těžce dosažitelné. Okruh vašich přátel a známých je pravděpodobně dost různorodý.

Rodinné prostředí vám poskytuje citové bezpečí. Tam hledáte útočiště před vnějším světem. Můžete se občas chovat i dětinsky, pokud je k vám okolí nepřátelské. Jste velmi citlivý na atmosféru domova, kde potřebujete mít klid a harmonii. Je možné, že si vyberete práci, při které budete moci zůstávat a pracovat doma. Anebo si také zvolíte profesi, jež bude mít spojitost s dějinami. Zajímá vás totiž historie a tradice. Patrně se rád obklopujete starožitnostmi.

Váš charakter - stinná stránka

Mezilidské vztahy a pocit, že patříte do nějakého společenství či skupiny, je pro vás velmi důležitý. Na druhou stranu však toužíte po svobodě, neboť máte strach se otevřít a stát se součástí většího celku. To je dilema, jež si možná zcela jasně neuvědomujete a které se může projevovat občasnými útěky nebo pocity podrážděnosti ve společnosti. Nedokážete se mezi přáteli uvolnit a chovat se přirozeně. Buď máte obavy, že vás přátelské vztahy omezují, anebo se sám chováte upjatě, protože se příliš snažíte vyhovět přáním přátel. Důvodem takového chování je vaše skrytá stránka, kterou se bojíte projevit. Nechcete si přiznat, že máte v sobě také dětinskou, nezodpovědnou část, která má potřebu volnosti. Víte, že vás to ohrožuje, neboť se bojíte samoty.

Mex

narozen: 13.4.1981

Postavení vašich osobních planet v ohnivých znameních naznačuje, že jste vitální a společenský. Máte rád dobrodružství a neustále hledáte nové podněty ve svém soukromém i pracovním životě. Žádná překážka není dostatečně vysoká, abyste ji nemohl zdolat. Jste rodilý vůdce a potřebujete rozhodovat o svém životě sám. Jste originální a ambiciózní a chcete dosáhnout významného postavení ve společnosti. Nemáte rád podřízené postavení. Protože jste soutěživý, potřebujete práci, která pro vás bude výzvou. Kancelářská práce, kde byste musel trávit osm hodin denně za pracovním stolem, není pro vás. Potřebujete být fyzicky aktivní, mít možnost rozhodovat podle svého a nést za to zodpovědnost. Nebojíte se ani fyzicky náročné práce a mohly by vás přitahovat obory jako stavebnictví, strojírenství, inženýrství, průmyslový design nebo ropný průmysl. Vzhledem k nebojácnosti a fyzické zdatnosti byste mohl uspět u armády nebo policie. Přitahuje vás nebezpečí a možná se stanete členem elitní policejní jednotky, budete automobilovým závodníkem nebo pilotem. Záliba v soutěživosti a hravost vás mohou přivést ke sportu. Ten se možná stane vaším povoláním a vy budete neporazitelným vrcholovým sportovcem, bojovným trenérem, sportovním agentem nebo pracovníkem sportovního marketingu. Ctižádost, sebejistota a silná vůle by vás zase mohly zavést do světa velkého byznysu. Protože vám nedělá potíže vystupovat na veřejnosti a přesvědčit druhé o svých názorech, mohl byste uspět i v politice. Váš optimismus a podnikavost by mohly přispět k založení vlastní firmy. Najděte si vhodný projekt, aktivitu či povolání, kde své mimořádné kvality uplatníte. Showbyznys by mohl uspokojit vaši potřebu být středem pozornosti. Jste temperamentní a dokážete věci rychle rozhodnout a zorganizovat. Nemáte však dostatek trpělivosti s lidmi, kteří nejsou jako vy. Také se nenecháte poučovat od druhých, protože máte pocit, že všechno víte lépe než oni. Jste smělý, pracovitý, máte mnoho originálních myšlenek a dokážete iniciovat nové aktivity a projekty, dělá vám však potíže všechny zdárně dokončit. K tomu potřebujete někoho trpělivějšího a disciplinovanějšího. Záležitosti rutinního charakteru vás nudí a obtěžují. Máte pocit výjimečnosti, a proto od druhých očekáváte, že vás budou podporovat a pomáhat vám. Měl byste si uvědomit, že se občas chováte bezohledně, sobecky a podrážděně a že tím ubližujete citlivějším jedincům. Pokud se vám někdo staví do cesty, dokážete být panovačný až agresivní.

Máte pravděpodobně štíhlou a pružnou postavu. Jste přizpůsobivý, všestranný a nestálý. Zajímá vás vše, co se okolo vás děje. Rychle se nadchnete pro nějakou novou věc, téma, koníček nebo práci. Váš zájem však netrvá dlouho a po nějaké době si najdete něco jiného. Rád mluvíte s lidmi a s oblibou posloucháte jejich příběhy. To všechno vede k tomu, že máte mnoho zalib, víte spoustu věcí, ale téměř nic neznáte důkladně. Vaše informace jsou povrchní, ale dostatečné natolik, abyste jimi ohromoval své okolí. Ve společnosti jste vždy vítán, protože vás považují za přátelského, zábavného a chytrého. Možná si deficit hlubších informací uvědomujete a pociťujete jistou intelektuální nedostatečnost. Sebevědomí pak můžete posílit rozvíjením svých komunikačních schopností pomocí dalšího studia a psaní.

Nemáte rád životní situace, kdy je vaše materiální zabezpečení nějakým způsobem ohroženo. Majetek a peníze vám dávají emocionální jistotu. Proto si zřejmě vyberete takové zaměstnání, které vám sice přinese finanční zabezpečení, ale nebude vás vnitřně uspokojovat. Nebo dáte přednost životu s partnerkou, která se o vaše materiální blaho postará. Je potřeba si uvědomit, proč vám tolik záleží na materiálních jistotách. Je možné, že jste zažil finančně nestabilní dětství, a proto teď tolik lpíte na majetku a penězích. Je pro vás důležité zaměřit se na vlastní zdroje, hodnoty i talent a využívat je.

Váš charakter - stinná stránka

Je možné, že vaše dětství nepatřilo k ideálním. Mohlo tak tomu být z mnoha důvodů. Možná vaše rodina finančně strádala. Ale spíše se jednalo o citové strádání. Nedostávalo se vám pocitu bezpečí, který jste ke své citové stabilitě potřeboval. Je také možné, že to byl především otec, který vám potřebnou podporu nemohl poskytnout. Zřejmě se v rodině příliš nevyskytoval anebo se k vám choval chladně či odměřeně. Cítil jste se tak odmítán a kritizován. Tyto pocity mohou přetrvávat do současnosti. Myslíte si, že jste pro své okolí nezajímavý a že vás dostatečně neuznává. To však není pravda. Máte mnoho skvělých vlastností, které můžete světu nabídnout. Jen je potřeba je objevit. Možná vám to bude trvat déle než ostatním, ale jednou smysl svého žití objevíte. To vám poskytne vnitřní pocit plnohodnotnosti, který vám okolní svět nemůže nabídnout.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License