Mara-Kai
gen.jpg

Narodila se ve Vysokém Imaskaru v ruinách starobylého císařství. Město Gheldaneth bylo zle postiženo Magickým morem a civilizace se sem vracela jen pozvolna. Mara je z "obyčejné" genasijské rodiny, ale nenarodila se jako genasi vzduchu, ale nicoty. To jí život více než zkomplikovalo. Rodina ani širší příbuzenstvo ji nepřijaly a nebýt jejího přítele a později pěstouna Ralpha, nepřežila by. Musela se naučit obstarat si živobytí sama. Přijímat svoje nadání jako dar. Setkávala se s lidmi z okolí, setkala se i s původními Imaskarany. Získala svůj první meč.
Ve čtrnácti letech se dostala do smrtelného nebezpečí a boj o život v ní probudil útočnou schopnost kyseliny. Brzy nato se její vztahy s rodinou vyhrotily do otevřeného nepřátelství. Ani Ralph už nedokázal krotit její vášně, rozhodl se tedy, že jí prospěje trocha pořádného vzdělání a na krátkou dobu ji nechal v klášteře.
Těžko říct, jaký to mělo prospěch, jisté je, že Mara-Kai od té doby Ralpha neviděla. Nechce se ani vracet do Imaskaru.

Je poměrně vysoká, 180 cm, štíhlá a spíš nápadná. Často podlehne své touze poukázat, "že na to má", pro štiplavý výrok nebo ránu nechodí daleko. Ve světlých chvilkách je ale celkem příjemnou společnicí. Nikdy nechce sklouznout ke zlu a ty, kteří v ní probouzejí její horší já, raději obchází obloukem. Nebo likviduje. Má smysl pro čest a spravedlnost. Ale její impulzivita z ní někdy činí nepředvídatelnou osobnost.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License