Mise Nova Nadeje

Příkaz na MISI

Mise „Nová naděje“ - Terra 3 - Q 5
Pověřený tým: ISWAT 13
Údaje o Zemi: Země typu Terra jsou takové, ve kterých nedošlo k zásadním geopolitickým a historickým odchylkám od vývoje na Homeline a zároveň se nacházejí na časové ose maximálně HML –150/+50. Lokální čas Terra 3 je HML –88. Úroveň magické aktivity – nízká mana. Informace o technologiích – bez odchylky.

Údaje o misi: Informace lokálních agentů nasvědčují tomu, že na Terra 3 by mohlo dojít k zásadní odchylce v otázce celosvětového směřování a k prevenci konfliktu známého jako 2. světová válka. Milníkem by měl být 8. listopad roku 1939, kdy Adolf Hitler měl být zasažen nastraženou bombou a podlehnout následkům atentátu. Analytické oddělení vytvořilo projekci, podle které by byl v takovém případě politický i ekonomický vývoj v dlouhodobém časovém horizontu mnohem více nakloněn potřebám Homeline, zejména co se týká nebojových technologií a alternativních zdrojů energie. Historické oddělení objevilo nesrovnalosti ve vlastním průběhu atentátu na Homeline a existuje podezření, že do jeho průběhu bylo zasaženo s pomocí cestovatelských technologií.
Na místě bude Vaším prvním úkolem kontaktovat agenta Hermanna G., který je dobře informovaný o pohybech A.H. a také je má spojku, jejímž prostřednictvím komunikuje s atentátníkem.
Povolené zásahy do historie: Cíl mise je vyhledat cestovatelské technologie, kterých by mohlo být použito k ovlivnění výsledku akce, tyto Z A B A V I T jménem Infinity Patrol v souladu s ustanovením čl. 156 odst. 2 Charty Infinity Patrol, případně je neutralizovat a znemožnit jejich použití.
Výhrada zásahu: Pokud agenti ISWAT 13 vyhodnotí, že akce nebyla ovlivněna zásahem cestovatelských technologií, operaci P Ř E R U Š Í a to s okamžitou platností a neprodleně se vrátí na Homeline. Dle čl. 231 Charty Infinity Patrol se zakazují jakékoliv další zásahy do historického vývoje.

8. listopadu 2027
plk. Karl Lager, v. r.
velitel základny IP Curych


Zpráva o misi
Kódové označení - Nová naděje
Planeta - Terra 3 (Q5)
Pověřený tým - ISWAT 13
Velitel - Tony
Zprávu sestavil - Tony

Průběh - Hladký

Závěry - zlikvidována mula z Reich-5, časoprostorové kontinuum pravděpodobně nenarušeno
objevil se třetí hráč na vyspělé technologické úrovni, více prozradí zajatec, kterého jsme přivezli
žádám o povolení záchrané mise

Ztráty:
MIA - Richard Emerson
WIA - D1v3r/n4ut1n


LSY-D poznámky

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License