Mise Obnovení

LSY-D poznámky

Z deníku detektiva R.E.


Zpráva z mise “Obnovení”

Sepsal/a: Lawkadu Sheryaf Yattukali

Zprávu z průběhu mise nemohu plnohodnotně poskytnout ze zdravotních důvodů. Jak jsem byl/a informován/a, můj organismus utrpěl poškození v důsledku vlivu silného magnetického pole, což mělo za následek ztrátu krátkodobé paměti v rozsahu přibližně jednoho týdne, tedy dobu, během které tato mise probíhala.

Ošetřující lékař: Luis A. Rodrígess, Maura Clarková

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License