Pinyon Creek
Cani_nella_Vigna___interior_02_by_ClaudiaCangini.jpg

Datum: 5. 10. 2010
DM: Darien
Hráči: Yzergin, Newman, White, Riwi
Systém: Dogs in the Vineyard


Zápletka

Isaac Hall má tři dcery: nejstarší Rose je šťastně vdaná a má děti. Prostřední Daisy je neplodná. Nejmladší Ivy zatím neprovdána.
Manžel Daisy, Hamilton Courtland, byl osloven Králem, že si má najít druhou manželku. Nejnadějnější se jeví její sestra Ivy a vypadá to, že podobně smýšlí i otec Isaac. Je to právoplatné.
Ivy by si chtěl vzít i vdovec Petar Grubo, ale steward je proti. Protože Petar přijel z východu a je konvertita.
Druhým příchozím je Emil Bujilov, který má dceru Zlatku. Ta byla zaslíbena Petarově synu Demitarovi ještě ve starém světě. Smlouva taktéž platí.
Desmond Sweeney, syn místního Stewarda ji má rád, ale nemůže si ji vzít – brátí tomu jak Emil (otec), tak Steward. Tito dva jsou ale milenci.
Steward chce svého syna oženit se vdovou Sissy Rayleighovou. Nevidí synovy schůzky se Zlatkou rád.
Steward je proti příchozím. Problém.
Ivy chce raději být u dobytka. Nechce se vdávat, netož být podřízenou své sestry v domácnosti, a Petara považuje za divného a starého. Ani Daisy není z nápadu nadšená. Problém.
Emil nechce vdát Zlatku na záladě staré smlouvy. Problém.
Zlatka a Desmond považují svoji lásku za pravou navzdory okolnostem. Hřích. Problém.


Cizí postavy

Norris Sweeney (48)
Steward. Chce oženit svého syna za mladou vdovu. Je nespravedlivý (?) k přistěhovalcům. Ti jsou stále ušpinění, drží se jich zápach východu, drží se jich něco nečistého.
Atributy: By 8k6 Tě 7k6 Sr 5k6 Vů 7k6
Rysy: 1k4, 3k6, 2k8, 2k10
Vztahy: 3k4, 4k6, 3k8, 2k10

Bella Sweeney (46)
Ví o tom, že Desdemond je zamilovaný do Zlatky, dcery jednoho farmáře, přistěhovalce z východu. A takový vztah mu motá hlavu. Není to důstojné (má probém s východňany).
Atributy: By 4k6 Tě 3k6 Sr 5k6 Vů 2k6
Rysy: 2k4, 4k6, 3k8, 2k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Desdemond Sweeney (25)
Chce, aby rodiče uznali jeho volbu manželky. Že si chce vzít Zlatku. On před nimi přizná, v jaké fázi jejich vztah je. Nechce, aby vzat byl hříšným, proto si uvědomuje, že je třeba sjednat nápravu. Ale otec se to nesmí dozvědět, jeho názory jsou dost bigotní. Kdo ví, jak by to dopadlo.
Atributy: By 4k6 Tě 5k6 Sr 4k6 Vů 5k6
Rysy: 3k4, 2k6, 4k8, 1k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Isaac Hall (55)
Má dům na kraji Pinyonu a vlastní malé stádo krav. Ivy s ním v tuto dobu moc nemluví, nejčastěji je k nalezení právě u dobytka. Otec má zájem na tom, aby jí Ohaři domluvili. Aby dcery pochopily svoji roli v životě města a před Králem života.
Atributy: By 5k6 Tě 7k6 Sr 3k6 Vů 6k6
Rysy: 2k4, 5k6, 2k8, 1k10
Vztahy: 3k4, 4k6, 3k8, 2k10

Catherine Hall (48)
Chce vidět Ivy provdanou – ať už šťastně nebo ne.
Atributy: By 2k6 Tě 3k6 Sr 4k6 Vů 5k6
Rysy: 4k4, 4k6, 3k8, 2k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Ivy Hall (22)
Nechce se vdávat. Nechce zakládat rodinu. Když ji do toho budou tlačit, pokusí utéct. Ať se pan Hamilton poohlédne jinde po vhodné ženě a ať jí ten podivín Petar dá pokoj.
Atributy: By 5k6 Tě 4k6 Sr 5k6 Vů 8k6
Rysy: 2k4, 5k6, 2k8, 2k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Petar Grubo (37)
Pokud to ještě neví, tak Ohařům sdělí nevoli Stewarda k přistěhovalcům. Je zakoukán do Ivy a dvoří se jí, ale ví, že steward je proti takovému svazku. Protože je obchodníkem s dobytkem, tak by dokázal Ivy nabídnout dobrý domov i s tím, co má ráda.
Má dvě děti, Demitara (18) a Andreye (15).
Atributy: By 6k6 Tě 5k6 Sr 4k6 Vů 3k6
Rysy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Maria Grubo (matka zesnulé ženy Ezelly) (60)
Prozradí, že Demitar je zaslíben dceři jejich přítele Emila Bujila Zlatce, ale Zlatka se schází s Desmondem Sweeneym. Ona to nesoudí. Petar to ví a nechce kvůli tomu (hřích) nechat provdat Zlatku podle smlouvy ze Starého světa za Demitara, rád by pro něj lepší manželku. S tím ale Emil nesouhlasí, proto mají spor.
A po ohařích chce, aby vymetli ten „zlý pohled“, tu démonickou sílu, která se na ně zaměřila a způsobuje, že oblečení je neustále ušpiněné, že je tu ten zápach, že v řeči zadrhávají. To je špatné. Neví, z čeho to plyne.
Atributy: By 4k6 Tě 2k6 Sr 4k6 Vů 2k6
Rysy: 2k4, 5k6, 2k8, 1k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 2k8, 1k10

Demitar Grubo (18)
Ví, že Zlatka hřeší, ale přesto si ji chce vzít. Ctí svoji rodinu a Zlatku miluje. Chce, aby jí Ohaři domluvili, že toto je dobré řešení…
Atributy: By 5k6 Tě 5k6 Sr 4k6 Vů 5k6
Rysy: 3k4, 4k6, 3k8, 2k10
Vztahy: 4k4, 4k6, 3k8, 2k10

Andrey Grubo (15)
Se chce stát Ohařem, ale Steward na přistěhovalce kouká svrchu. Je nespravedlivý a on chce bránit čest své rodiny.
Atributy: By 4k6 Tě 2k6 Sr 4k6 Vů 3k6
Rysy: 1k4, 3k6, 2k8, 1k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Emil Bujilov (41)
Primárně chce, aby mu Ohaři i jeho záležitostem dali pokoj. V podstatě se s nimi nebude bavit. Věří Králi a chce vyřešit své záležitosti sám. Stewardovi nevěří, protože se k nim nechová stejně jako k místním.
Chce, aby se jeho dcera Zlatka provdala za Demitara, jak bylo stanoveno ještě ve Starém světě. Petar to nechce, ale smlouva je platná.
Atributy: By 4k6 Tě 4k6 Sr 3k6 Vů 7k6
Rysy: 2k4, 5k6, 2k8, 2k10
Vztahy: 3k4, 4k6, 3k8, 2k10

Zlatka Bujilov (17)
Neprozradí povahu jejich vztahu s Desdemondem, ale chce, aby Emilovi Ohaři vysvětlili, že zvyky Starého světa zde odvál čas. Možná taky praskne, že Emilova žena Míla je jeho nevlastní dcerou (vzal si kdysi za manželku její matku a po její smrti se provdal za ni). Takže Zlatka je zároveň sestrou své současné matky. To byl zvyk z východu a zde už se měnit nebude, ale ty zvyky prostě nejsou vždy dobré.
Chtěla by, aby demitar našel hodnou ženu, ale ona jí být nechce. Má ho ráda, ale jen ráda.
Atributy: By 5k6 Tě 4k6 Sr 4k6 Vů 5k6
Rysy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10
Vztahy: 2k4, 5k6, 2k8, 1k10

Míla Bujilov (20)
Chce po Ohařích, aby způsobili, že se Zlatka zamiluje do Demitara. Bylo by to nejlepší. Na východě takové věci byly možné a Král života přeje štěstí. To by tolik problémů vyřešilo.
Je poddajná, milá a poslušná. Nevinná, naivní.
S Emilem se brali ještě na východě, krátce poté odcestovali a uvěřili.
Atributy: By 2k6 Tě 2k6 Sr 3k6 Vů 4k6
Rysy: 4k4, 4k6, 3k8, 2k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Hamilton Courtland (30)
Chce, aby Ohaři domluvili jeho manželce i Ivy. Jsou už přeci jedna rodina, on Ivy opravdu miluje a je to dobré řešení, které přinesl sám Král života.
Atributy: By 6k6 Tě 5k6 Sr 4k6 Vů 5k6
Rysy: 3k4, 4k6, 3k8, 2k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Daisy Courtland (24)
Manželka Hamiltona. Chce po Ohařích, aby do jejího lůna vnesli život, aby povila dítě. To by totiž opět vyřešilo dilemata kolem druhé svatby. Nechce, aby si Hamilton vzal její mladší, krásnou sestru.
Atributy: By 3k6 Tě 3k6 Sr 6k6 Vů 6k6
Rysy: 3k6, 3k8, 3k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Norman Courtland (27)
Bratr Hamiltona a Sissy. Nechce, aby se Hamilton znvou ženil. Podle něj domácnost se dvěma ženami nezvládne a navíc takové cti se dostává jen velmi významným lidem, zasloužilým a schopným – což si Norman o svém bratru nemyslí.
Má těhotnou ženu Rose.
Atributy: By 4k6 Tě 5k6 Sr 5k6 Vů 5k6
Rysy: 2k4, 5k6, 2k8, 2k10
Vztahy: 1k4, 3k6, 4k8

Sissy Raileyghová (24)
Je švagrovou Hamiltona a Normana. Cítí se nečistá, že se muži ve městě poohlížejí jinam, když hledají ženu. Přitom si nemyslí, že by byla horší než ostatní. Chtěla by dobrého muže. Je nejistá, smutná, v Ohařích vidí naději. Courtland
Atributy: By 5k6 Tě 4k6 Sr 5k6 Vů 3k6
Rysy: 3k6, 3k8, 3k10
Vztahy: 2k4, 3k6, 4k8, 1k10

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License