Regnum Dei

Jak by asi vypadal svět, kde církev neprohrála? Kde si zachovala svou vůdčí úlohu a obratnou politikou dovedla civilizaci až do dvacátého století (r.1915)? Kde na místě chemie a dalších přírodních věd stojí fungující alchymie a služebníci Boží skutečně dokáží konat zázraky tváří v tvář skutečným silám Temnoty?
Pokud vás to zajímá, zkuste to zjistit na vlastní herní kůži ve světě páry, alchymie a mystických sil, ve světě intrik a skrytého zápasu světových mocností o místo na slunci v Království Božím!

GM: Maoren
Systém: GURPS 4.ed (nebo dle dohody)
Setting: Počátek 20.stol. (1915) v alternativní historii
Odkdy: jakmile se dá družina dohromady
Hráči: Sew, Riwi, Ryan, Newman (+ náhradníci)
zájemci kontaktujte Maorena - dle vám dostupného kontaktu, předstartovní sezení (a vytvoření a prodiskutování postav) by mělo proběhnout během března 2011, první PŘIJATÍ zájemci budou mít možnost ovlivnit, jak bude kampaň vlastně blíže vypadat! GM si vyhrazuje právo přijmout do hry jen ty hráče, u nichž bude mít jistotu že dobře zapadnou do kolektivu a budou zároveň dobře zapadat do jeho vize hry.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License