Geopolitika

Svět Regnum Dei je rozdělen poněkud jinak, než jak by se nabízelo z hráčům známé historie. Tento rozdíl vyplývá především ze silného postavení Církve Svaté a z jejích možností ovlivňovat politické rozvržení sil ve světě. Proto lze uspořádání ve všech částech světa označit za víceméně rovnovážné.

Základním nejobecnějším geopolitickým kriteriem je rozdělení států dle církevního vlivu na země Království Božího a ostatní země.

Země Království Božího
Zeměmi Království Božího jsou tyto státní útvary:
Svatá Říše Římská
(Rakousko, Německo, Polsko – Pomořany a Pobaltí až po Danzig, Čechy, Morava, Slezsko)

Francouzské císařství
(Francie + kolonie)

Italská konfederace
(Itálie, Slovinsko, Korsika, volná konfederace měst s papežem jako předsedou sněmu, de facto stát sloužící bezvýhradně církvi, s výjimkou opozičního Benatska/Terstska/Lubianska a tradičně problematických Sicílie, Sardínie a Korsiky)

Rzeczpospolita Polska
(Polsko – bez Slezska, Pomořan a Pobaltí, Litva, J/Z Lotyšsko – hranice řeka Daugava, SV Rumunsko – hranice V Karpaty + řeka Buzau/Siret, Z Ukrajina hranice řeka Dněpr, Bělorusko – hranice řeka Dněpr + řeka Daugava + Oršo-Vicebská linie)

Velkouherské království
(Maďarsko, Slovensko, Chorvatsko, Bosna – hranice řeky Neretva+Drina, S Srbsko – hranice řeka Sáva/Dunaj, Z/SZ/Stř. Rumunsko – Temešvár, Cluž, Brašov – hranice Jižní Karpaty + Východní Karpaty)

Španělské království
(Španělsko, Portugalsko, Maroko, Západní Sahara, Mauretánie, Senegal, Gambie, Azory, Kanárské ostrovy, Kapverdy, Madeira)

Britské Společenství
(Velká Británie, Irsko + kolonie)

Svaz severských království
(Švédsko, Norsko, Dánsko)

Islandský spolek

Lucemburská unie
(Belgie, Nizozemí, Lucembursko + kolonie)

Švýcarská konfederace (Švýcarsko)

Srbská svobodná republika
(Srbsko – hranice řeky Sáva/Dunaj + Južna/Velika Morava, Hercegovina – hranice řeka Neretva, Černá Hora, S Albánie – hranice řeka Škumbin)

Řecká liga
(Řecko – mimo Thrákie, hranice Rodopské hory, J Albánie – hranice řeka Škumbin, Makedonie – sporná hranice řeka Struma/Strymon)

Mexické císařství

Spojené Středoamerické Provincie
(Guatemala, Belize, Honduras, Salvador, Nikaragua, Kostarika)

Nová Granada
(Ekvádor, Kolumbie, Venezuela, Guayana, Panama)

Brazílie
(Brazílie, Paraguay)

Argentinské království
(Argentina, Uruguay, Chile)

Bolivijská republika
(Bolívie, Peru)

Ostatní státy světa
Ostatní státy sice zaujímají menšinu mezi státními útvary světa Regnum Dei, přesto však mezi ně patří i významné velmoci. Jakkoliv by Církev Svatá ráda vytvořila dojem o jasné nadřazenosti zemí Království Božího, není to zdaleka tak jednoznačné. Státy mimo země Království Božího jsou:

Ruská říše
(Rusko, Gruzie, V Ukrajina – hranice řeka Dněpr, V Bělorusko – hranice řeky Dněpr + Daugava + Oršo-Vicebská linie, S/SV Lotyšsko – hranice řeka Daugava, Estonsko, Finsko – hranice řeka Kemijoki)

Turecká osmanská říše
(Turecko, Irák, Arménie, Sýrie, Kuvajt, Libanon, Izrael, Jordánsko, Sinaj, Kypr, ?Kréta?, Rhodos, Východoegejské ostrovy, Řecko – Thrákie, hranice Rodopské hory, Bulharsko, JZ/J/JV Rumunsko – Craiova/Bukurešť/Konstanc – hranice Jižní Karpaty + řeka Buzau/Siret + řeka Dunaj, V Srbsko – hranice řeka Južna Morava)

Perská říše
(Írán, Azerbajdžán, Afghánistán, Turkmenistán)

Čínská říše
(Původní rozsah Čínského císařství)

Japonsko
(dn. Japonsko)

Korea
(Korejský poloostrov)

Tibet
(Tibet, Nepál, Sikkim, Bhután, Dárdžiling)

Siam
(Thajsko)

Etiopie
(Etiopie, Eritrea, část Somálska)

Spojené státy americké

Kanadská federace

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License