Regnumdei Postavy

Po pročtení prvních deníků (Newman, Riwi) určuji bodovou hodnotu na 250 bodů, s limitem -85bodů nevýhody/quirky.

Povinné složky postav:
Atributy - žádný nesmí být nižší než 10
Výhody - Legal Enforcement Powers 1 (5pts); Military Rank 2 (10pts; vyšší pokud povolí GM); Patron (Sekce 13; 15pts)
Nevýhody - Duty (Sekce 13, all the time, hazardous; -20pts); Enemy (Církev Svatá; 6 or less; -20pts); Secret (Agent Sekce 13; -20pts)
Dovednosti - dva skilly boje beze zbraně (Wrestling/Judo a Boxing/Brawling) alespoň na 12; Guns (Pistol) na 12 nejmíň; Knife; Expert Skill (Supernaturals); Expert Skill (Military Alchemy); Savoir-Faire (Military); jeden z Acting/Diplomacy/Fast-Talk

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License