Francois

Francois Denoile
Zahraniční novinář - Tete
Role: 1. Vyjednavač; 1. Světoběžník - investigativní novinář
Hodnoty: Pravda, demokracie
Šrámy: Nepohodlný, ženy
Cíle: Řekne příběh světu?

Francois se narodil v Saigomu do rodiny francouzského diplomata v roce 1930. Od narození jej učili ovládat oba jazyky. Když ve 2. světové válce Japonci dobyli francouzské kolonie, s matkou se se tak tak stihl dostat ze Saigonu. Jeho otce zastřelili. Po 30 letech se sem vrátil jako zahraniční zpravodaj francouzských novin Le Monde. Jazyk téměř zapomněl, ale po několika týdnech začal zase mluvit, jakoby nikdy ani neodjel. Vzpomínky, poničené časem odpovídaly městu poničenému válkou. Saigon se změnil. Stala se z něho špinavá díra, kde se mají dobře jenom ti, kteří mají peníze a zbraň.

Francois má obojí a nepřišel sem zachránit svět ani truchlit nad ztracenými krásami. Přišel popsat neštěstí a utrpení místních. Přišel, aby světu mohl říct, jaká zvěrstva se dějí, když bojují komunisté. Přišel, aby svoji troškou do mlýna přispěl konečnému vítězství demokracie.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License