Osahar

Hráč: Fery
Koncept: Krokodýlí léčitel
Role: léčitel - Travič. Krokodýlí muž.
Hodnoty: Vědomosti, Tělo
Šrámy: Zbabělost, Zájem o ženy
Cíl: Udrží si svoji víru?


Kněz se k němu otočil. Jeho tvář byla mírná, ale hluboko v jeho očích dřímalo nebezpečí a závratná cizota. "Tážeš se, kdo je mým bohem?"
Osahar přitakal. Po své pravici ucítil přítomnost Serafise. Knězovi strážní je oba sledovali s línou ostražitostí.
"Mým bohem je bůh znovuzrození, koloběhu života a zkázy. Můj bůh je i tvůj bůh, krokodýli knězi," řekl starý muž a přísně se usmál.
"Ty také vyznáváš Sobeka?" zeptal se Osahar, ale cítil, že odpověď je jiná.
"Ne. Ty také uctíváš boha krokodýla, boha hada, boha ničitele světů."
Sotva to druhý kněz řekl, Osahar si vzpomněl na věštbu mladé dívky z nechenského tržiště. Spojený s ničitelem světů…
"Tvé dary, Osazi, pocházejí od něj," pokračoval stařec a jeho úsměv nabyl dravčího rázu. Písek nedaleko začal šustit, jak se v něm něco pohybovalo. Duny se zatřásly, když se vlny dlouhého těla propletly jejich základy. "Pohlední na Apopa a pokloň se mu!" vykřikl kněz a proti tmavnoucímu obzoru se vztyčila silueta obrovské kobry. Její kmitající jazyk ochutnal vzduch, aby se had vzápětí vrhnul na jednoho z vyděšených velbloudů. V karavaně nastala panika, vířícím pískem se nesly výkřiky hrůzy, skřeky zvířat a skřípavý smích hadího kněze.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License