Uzuri

Hráčka: Katy
Koncept: Kočičí žena.
Role: Obratnost - zrak - kočka
Hodnoty: Instinkty, Hrdost
Šrámy: Sobectví, Žena
Cíl: Dokáže obstát mezi muži?


Uličku zablokoval dvoukolák a kolem něj se rozpoutala strkanice. Každý se snažil protlačit na druhou stranu, každý hledal viníka této nepříjemnosti. Kolemjdoucí se pozastavovali nad touto novou a přesto běžnou taškařicí v ulicích Nechenu.
Voják se zarazil a rozhlížel, kudy by ten hrozen lidí obešel. Uzuri čekala právě na takovou chvíli a přitočila se o mnoho blíž. Pak do nerozhodného muže strčila. To stačilo k tomu, aby se chlapec, dosud beznadějně hledající způsob, jak zmizet, uvolnil z jeho sevření a poodskočil stranou. Žena k němu napřáhla ruku a on se jí chytil. Voják se na Uzuri s nelibostí podíval, ta už se ale pružně proplétala davem čumilů.
„Zastavte ji!“ vykřikl, když si uvědomil, že byl vlastně okraden. Uzuri se tu ale uměla pohybovat. Když jí cestu zkřížili čtyři muži, obratně strčila chlapce mezi plachty na kraji ulice a vyzývavě se usmála, aby upoutala všechnu jejich pozornost.
„Chyťte mě, jestli na to máte,“ sladce prohlásila a vzápětí se vyšvihla na nejbližší stříšku stánku a kolem okenního parapetu výš až na střechu.
Udivení muži se vzpamatovali. „Hej, slez dolů!“ začali pokřikovat a vyrazili uličkou tak, aby jí nadběhli. Uzuri se rozhlédla po střechách a ladně se rozběhla. Tady nevadili žádní lidé. Výzvy a překážky, to byl její svět. Přeskočila hrazení, půjčila si kousek prádelní šňůry, propletla se rozestavěnou konstrukcí a vyhnula se dělníkům. Domy, jeden jako druhý, na sebe navazovaly, úzké uličky pro ni nebyly problémem. Pronásledovatelé se beznadějně ztratili.
„Vyrazíme?“ zeptala se skoro mimochodem chlapce, když ho znovu našla. Upřel na ni své oči a ona na okamžik zahlédla snad celé hlubiny vesmíru. Taky se takhle umím dívat na svět? Zapřemýšlela cestou k chrámu její kočičí bohyně. Klučina cupital důvěřivě za ní.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License