Tulsa

Země se neochotně probouzí do úsvitu. Šedivé mraky jsou nízko a ostrý vítr z hor je nemilosrdně žene za obzor. Je zima. Ani horká káva nepomáhá. Je tu prázdno. Ticho, jen lhostejné šumění větru.
Rozvaliny za námi jsou mrtvé. Kolik životů zmařily? Kolik vzpomínek tam zůstalo uvězněno. Trosky Tor Vampir vypadají tak bezzubě.
Co se to stalo, co jsme to dopustili.
Výhra je vykoupena prohrou. Hand of God přišla o kus duše. Není nikdo, kdo by necítil ztrátu.
Snažíme se vykřesat jiskry naděje: víme, kam jít, abychom to, co nám bylo ukradeno, získali zpátky.
Ale jaké oběti nás ještě čekají?
Nejsme tu pro sebe, ale pro ostatní. A protože Bůh je nad námi, nikdy nejsme sami.
To dává smysl našim činům, dává nám to odpuštění a rozhřešení.
Nasedli jsme do auta. Je poškozené, odřené, jako by samo vyjadřovalo naši poničenou hrdnost. Možná spravedlivá odplata za naši pýchu.

Vyrazili jsme. Cesta po silnici je volná. Pevnosti upírů jsou slepé a nevšímají si nás. Zase na cestě, zase s cílem.
Odhodlání.
Porazíme ty, kteří nám to udělali, za každou cenu. Tulsa se za pár dní stane místem jejich setkání. Tam možná nalezneme odpovědi, které hledáme.
Víříme prach cesty. Slunce stoupá po obloze, která nám nepatří, nepřestaneme ale nikdy toužit po něčem, co je nyní jen snem, po svobodě.
Zachráníme to, co zbývá z našich rodin. Zachráníme svoje duše. A Bůh nám bude pomocí.
Z hor se cesta stáčí k divokému proudu říčky, která se časem stane poklidnou řekou vlévající se do moře na severu. K Tulse už to není dalko. Hory mizí. Objevují se vesničky, avšak nechceme se zbytečně zdržovat.
Otepluje se. Jak podivné podnebí tu panuje. Kolem řeky je zeleno. Víme, že jsme na okraji Wastelandu, kde jsme se kdysi potkali. Krajina rychle mění svoji tvář.
Mapa ukazuje, že mineme několik zemědělských městeček. Mohli bychom tam nabrat zásoby.

1) Nákup zboží – zvědavé děti, starší mechanik – požádá je, jestli nemají nějaké součástky. Nemůže moc zaplatit. Na cestě někde mršina žraná beastdogy (možná přestřelka) a opuštěný hřbitůvek.
2) Tulsa. Velká jako Solden. Víc zemědělství, míň techniky. Chudé zdroje. Průmysl je z dovoz. Ocelové budovy se střídají s dřevěnkami, je tu tak 50% aut a 50% koní a povozů. Zde jsou upíři obvykle všude daleko. Rybolov. Je to tu docela veselé, trochu to připomíná bezstarostnost TimeOutu. Nějaké ubytování…? Pamatují si je. Minule tu pomáhali s čištěním skládky od různých nešvarů. Mohou tu odprodat různé věci. Stejně se tu najde mechanická dílna. S díly je to obtíž, ale je možné si s tím pohrát. Pronájem 50 dolarů na den plus materiál a lidi, pokud chtějí (aby dali auto dohromady, potřebují 24 000 dolarů).
3) Palác Aristokratů – tak se kdysi jmenovala jedna budova ve staré čtvrti. Je to skoro spíš zámeček. Před nedávnem se to začlo opravovat na hotel (o setkání tu nikdo neví). Pokud to HoG provalí, město je požádá o pomoc.
4) Winthorpové tu mají dům. Je to běžný velký dům se služebnictvem, bydlí zde bratranec Elijaha se svu ženou Grace, Robert Winthorpe. Je to obchodník a pozvánku obdržel. Před nedávnem zjistil, jak to s jeho rodinou je a je z toho nervózní. Zná se trochu s druhou větví rodiny – přijdou večer (zítra) na oběd… Nejprve si je splete s Eliajehm.
(Je to jen zdvořilostní návštěva. Vznešení upíři se chystají na odlet od Země, ale tato jednosměrná cesta je jen pro některé… a proto si nižší rody budou moci rozdělit vládu nad zemí. Velké rody mají své nižší větve a o ty se zde bude jednat: proto rod Amaranthea, Eliebath či Garweng.
5) Je možné se dostat na část určenou pro přátele a členy rodin, kteří nejsou Vznešení. Proto jsou pozváni i neupírští Winthorpové. Na setkání jsou přítomni i delegáti Velkých rodin (nepředpokládá se, že by dorazili všichni). Účast navíc potvrdil rod Dolores. (Pokud chtějí nějaké informace, asi by měli jít k těmto). Všichni ubytování jednotlivých rodů se udržuje v tajnosti. Některé přímo v nebo pod palácem Aristokratů. Setkání začne společenským banketem večer a od půlnoci bude pokračovat prvními příspěvky. Banket je i pro přátele. Je třeba počítat s tím, že přítomná šlechta bude mít osobní ochranky.
6) Na setkání se budou moci seznámit se zástupci několika rodů. Zjistí, že
Velké rody vyvinuly způsob, jak překoričt hranice planety a odletět na nová místa k jejich životu.
Garweng sympatizuje s Dolores, Eliebath zase s Amarantheadou.
Amarantheas má na svědomí vývoj konstrukce vesmírných korábů, ostatní rody se podílely na bezpečném letu a hlavně životaschopném přistání
Turmaline a Winthorpe jsou spojenci proti Saliemům, kteří se snaží ovládnout oblast Wastelandu od Tulsy po Solden, tato ale patří Winthorpům.
Jde o to, až Velké rody opustí Zemi, menší rody převezmou nad Zemí vládu – toto setkání má vyřešit diplomatickou cestou převzetí a zabránit válkám.
Dolores zde má tři členy: dva muže a jednu ženu, zapisovatelku, která není upírem.
Amaranthea tu má jednu pozorovatelku – androida. Vypadá jako Amarantheas. Její rolí je pouze pozorovat. Skutečným jednatelem Amaranthadiných zájmů je Benedikt, to ale zřejmě nevyplyne na povrch.
7) Zapisovatelka (Amber) s nimi dobrovolně jednat nebude a nic jim nebude chtít říct. Je smrtelně nemocná a umírá, má příslib, že se stane upírkou. Ale když přijdou na způsob, jak to z ní dostat, dozví se, že ačkoli to Dolores nechtěla připustit, bude se muset pro odlet ze Země dostavit na Amarantheadinu odletovou rampu. Celý tento zvláštní transport pojede za tři měsíce z její Tor Vampir na sever.
8) lovec odměn ze Soldenu.

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License