Ulrika

Řádová sestra, jejíž chrám byl vypálen a ona mnohonásobně znásilněna. Od té doby si pustila k tělu jediného muže, Ichaboda, s nímž se však před časem rozešla kvůli svým citům k Torch. Ulrika je schopná ranhojička – její chrám a přilehlý klášter sloužily jako nemocnice – nicméně dokáže být neméně platná i v boji. Má však pevné zásady a nezaútočí na nikoho, u koho si není jistá, že se něčím provinil. V boji používá krátkou šavli a lehkou rychlopalnou pistoli, kterou jí vyrobil podle osobního přání Elijah.
fyzaddn4.jpg

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License