Věž Dolores
t%C5%99et%C3%AD.jpg

1) Gabriel je v autě. Kolem něj je několik papírů, on sám sedí u stolu a s hlubokým zaujetím něco píše. Ani nevzhlédl. Bude v psaní pokračovat ještě celou noc, pokud mu v tom nezabrání. Bude nevrlý, takový jiný.
2) V noci vnější senzory zaregistrují pohyb. U lesa stojí jedna z těch bytostí. Vydává hrdelní zvuky a z hloubi lesa jí jiné odpovídají. Pokud se k ní někdo vydá, ona na něj zaútočí. Pokud ne, ona se vydá k nim a pokusí se jim poškodit auto – asi zarůst.
3) Gabe v tu samou dobu dostane prudkou bolest hlavy. Druhý Gabriel také. Malý Gabe dostal vizi velkých kostek obletujících černou budovu… noc.
4) Do rána jinak nic. Fouká vzduch od jihu a je dnes velmi vlhký a chladný. Po obloze se honí názká dešťová mračna a co chvíli je přeháňka. Mživo. Po cestě pojedou kolem místních pevností. Pokud u kterékoli zastaví, budou moci ohlásit svůj příjezd do TimeOutu. Info: Těm v lese říkají Kytkaři a nechodí tam. Jsou jiní, divní a nedá se s nimi domluvit.
5) Gabriel skončí kolem desáté ráno a zhroutí se vyčerpáním. Bude spát až do večera, kdy ho vzbudí ošklivý sen. Deštivá noc, auto skřípe, někdo křičí, poryv větru, pleskání látky, křečovitě se drží postele, někde zvenčí rána na vůz a pak se celý naklání, Gabe začne ječet a auto padá…
6) V noci je slyšet vzdálený zvon. Zkusí to na ně skupinka s Rachel. Do Timeoutu nemusí dojet. Pokud odbočí dříve a vjedou do hor.
7) V TimeOutu se staví nějaká budova u bažiny, je to přístav, rybáři a přepravní lodě. Kolem jsou hlídkovací věže, takže pokud o sobě nedali vědět, bude je čekat delegace. Ve všech případech ale dostanou nějakou dozorkyni a doporučení, ať ve městě s tím monstrem nejezdí. Hodně malých děvčátek a žen obecně. To proto, že voda v řece se ukázala jako plná jakýchsi bakterií, které současná čistička neuměla odstranit. Způsobily, že se rodily pouze ženy. Nyní se to napravuje.
8) Zahlédne je pošťačka a pokusí se jim sdělit, že sem chodí každý měsíc dopisy adresované Hand of God. Hlavní pošta že je u Stříbrného náměstí. Dopisy mají v levém horním rohu obrázek mechanického psa, přicházeji odněkud od Tulsy, ale odesílatel neznámý. Nakonec jim vydají krabici s asi třiceti obálkami. Některé byly poslány před rokem, některé později v jeho průběhu. Nejmladší je stará deset dní. V jedné je klíček s číselnou visačkou 4J84A a kartou. Je na ní nápis Kimberley Lewato a název Intercontinental Bank. Obálka je stará asi 7 měsíců. Uvnitř obálky je připsáno „TenJon“.
9) V bezpečnostní schránce je datový disk.
10) Druhou noc, když Gabrielové usnou oba, bude se sen opakovat. Auto nad útesem na laně… Eliah něco křičí a ukazuje nahoru. Auto se naklání a lano skřípe. Je tma a vítr a dešťové kapky padají do vlasů. Poryv větru. Amee se kolem prosmekla a vyskočila na vůz. Je tam ještě nějaký stín. Blesk ozářil stezku. Svah se utrhl, auto klouže s ním dolů, slyší Gabrielův jekot…
11) Kdykoli spustí vysílačku, zachytí šumivou zprávu: „…přelet naplánován…dojde k setkání koncilu starých…diplomatické řeš…matka s dcerou jsou rozhodnuty…..konečné vyřízení krize…odpálení náloží…..experiment mezihvězdných letů se prokázal, spolu se zavedením líhní bude tato cesta schůdná a krev urozených nebude třeba nadále ohrožovat. Ještě jedna zpráva: Winthorpové se rozhodli pro spolupráci. Jejich zástupci se setkají v Tulse dva dny před zasedáním koncilu. Doporučujeme zvýšená bezpečnostní opatření.“
12) Roj meteorů. Několikerá záře na obloze a pár tlumených výbuchů. V noci osvítí nějaké údolí, kde dojde k požáru a další den bude slunce v mracích kouře.
13) Stezka, kudy se má jet, je zarostlá a velmi obtížně sledovatelná. Nebýt mapy, asi by ji nenašli. Z nížiny se začíná šplhat do kopce a auto muselo dost zpomalit, aby zvládlo nerovný terén. Obloha je pořád zatažená. Gabriel je zamlklý.
15) Pak přijde to nejhorší stoupání a sním ta bouřka. Bez ohledu na to, jaká je denní doba, se dost setmí. Někde vpředu je slyšet hřmění, nějaké soustavné. Zvýšené radiační a tepelné záření, ale bouřka to hodně stírá. Už nejsou daleko od věže.
16) Přestup přes hřeben. Zde je to krizové místo. Dojde k poslednímu střetu s partou Rachel. Na druhé straně se auto dá ukrýt někam do křáchu. V dešti je matně vidět záře nad jezerem. Je tam černá mohutná stavba, v dešti není jasně rozeznatelná. Na svazích jsou menší pevnosti podle mapy. Nad jezerem se vznášejí tři jakési objekty a pomalu obeplouvají tu stavbu uprostřed jezera. Jsou to krychle.
17) Zpráva od AMEE 1: Podle rozkazu zaútočím. Upoutám pozornost vnitřních pevností a základních bezpečnostních složek. V tu dobu byste už měli být uvnitř. Gabriel je nervózní a ustrašený. Nemůže se zbavit špatného pocitu.

v%C4%9B%C5%BE.jpg

1) Zásobování (doba, kdy se Krychle vzdají hlídkování nad jezerem) jsou tyto: 3. 3., 24. 3., 11. 4. a 29. 4. Čas mezi 10. a 11. hodinou.
2) Období, kdy nad danou oblastní není satelit: 1. 3 0:15 – 0:45 a 14:05-15:05. Posun každý den o 20 minut. To je důležité pro první věnec obranných pevností. Pomůže sladění frekvencí a maskování. Druhá linie povolí vstup po zadání kódu, který má AMEE k dispozici. Obvykle je automatická, takže by nemělo dojít k problémům. Nicméně jejich vstup bude zaznamenán.
3) Základní podlaží je nejhlídanější. Je zde propojená řada přístaveb, často skladového nebo bezpečnostního charakteru. Hlídány jsou kamerovým systémem zvenčí, uvnitř už ne. Vnitřní prostory jsou jištěné bezpečnostními zámky u vstupů. Je na to potřeba buď implantovaný čip nebo karta. K vstupního kódu pro kartu má AMEE informace.
4) Kamerový systím je zaveden v přízemí tří velkých budov kolem centrální věže. Jedna budova je pod dohledem celá, zbývající dvě ne. Centrála kamerového systému je po pravé straně při hlavním vstupu do centrálního komplexu. Mezi oběma komplexy se nachází volný prostor, kde je patrně jen kamerový dohled a podle situace dohled stráží. Vnitřní komplex je omezen na hlídané vchody a ostrahu v důležitých místech.
5) Jedna ze tří budov je laboratorní, druhá je svatyně. Třetí je pak sídlo vládce.


renesmee_by_chymere-d37r70l.jpg

9) Kanalizace je jedna a je zavřená mříží. Odtékají odtud většinou organické zbytky (dokonce kusy těl velikosti prstu či ucha), potom některé čistící chemikálie a voda, která je slabě radioaktivní. Má metr a půl v průměru a je dlouhá od okraje jezera asi čtyřicet metrů. Na konci je poklop vzhůru (do boku trubky) a mříž, nyní je z druhé strany povětšinou záklopka a odpad protéká pod ní. Když se dostanou přes poklop, budou u čistících nádrží v jedné z okrajových budov. Počet zaměstnanců podle denní doby.
10) Most je hlídán kamerami, z jedné strany je brána se závorami, z druhé pak vchod s kamerami a kódem. Kódy mají k dispozici, ale oslepit kamry bude obtížné. Centrum znají, jde to přes ně.
11) Jižní část je laboratorní, západní je sídelní a východní je chrám. Jádro je pod sídelní částí, sestup je možný po některém z hlavních příchodů, ale také po servistním žebříku. Dole je řídící centrála, daly by se umístit nálože. Je zde několik zaměstnanců.

Dolores je matka Amaranthey
Amaranthea je mrtvá už dlouhou dobu. Skutečně mrtvá. Některé její elektronické já řídí její pohledávky, ale pokud se tato skutečnost prokáže na setkání v Tulse, viďte pane Winthorpe, bude rovnováha jasně změněna.
Winthorpovi jsou rodina, která poskytuje Rodům mnoho výhod, zejména co se nového genetického materiálu týče. Jedna její polovina je upírským rodem, druhá je pak lidským.
Gabrielové jsou bratři, zajímavý pokus s genofondem jednoho lovce upírů. Dospělý Gabriel je nyní už neužitečný, proto vznikl bratr, který je nyní v naší péči.
AMEE, co se vydává za Amarantheu, už nemá takové kodexy jako ostatní. Ve skutečnosti se zbavuje své konkurence.

Členové HoG byli odchyceni a odsouzeni k pokusům. Amee ale dokázala vypustit virus do systému a sama sebe znovu nahrát. Podobně se do pevnosti dostala Alice, Gabrielova matka, a i když je těžce zraněná, osvobodí Gabriela. Tým se dostane ven z věže. Zná Doloresiny plány a její věž v brzku podlehne destrukci, ale Elijah je infikován a proměňuje se v upíra…

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License