JUSTICE

JUSTICE. Co to je? Zná ještě někdo vůbec význam tohoto slova? Soucit a spravedlnost. Má něco takového vůbec smysl ve světě, který už tisíce let žije v područí upírů a jiných bestií a kde největší bestií je často sám člověk? I přesto podle toho hesla žijeme. I přesto se snažíme naučit podle něj žít i ostatní…
I přesto, že soucitu a spravedlnosti je na světě už tak málo, se totiž pořád najdou ti, kteří věří, že i takové hodnoty je třeba chránit a udržovat. A že se spravedlnosti nikdo než bestie nedomůže? Že soucit je zbytečný luxus? Ne pro nás. Ne tam, kudy my projíždíme. Ne pro lidi, kterým nabízíme pomocnou ruku. Protože kde končí Království Světla a začíná živoucí peklo, tam je naše místo. Se zbraní v ruce. V přímé linii mezi bestií a její obětí. Protože my jsme JUSTICE, strážci a ochránci všech potřebných.

Jamal - Ulrika - Swordboy - Teardrop - Ichabod - Cyborg - Elijah

Ismael

Valleytown

Sanctuary

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License