White Rock Crossing
dogs.jpg

Datum: 24. 11. 2010
DM: Darien
Hráči: Krinara, Newman, Delether, Garfield
Systém: Dogs in the Vineyard


Zápletka

1. Solomon je Ohař, který je z Východu, nyní se zde zotavoval z bojového střetu, ve kterém přišel o spolubojovníka Davida. Starala se o něj sestra Elianna. Steward Boaz byl s ní v manžčelství, ale více dbal na jejich rodinnou pohodu a zanedbával obec. Démoni zaútočili velikým horkem, nedostatkem vody a schnoucím obilím. Když v místním zdroji vody pošla kráva, rozhodl se Solomon jednat a jako viníka útoku démonů označil Boaze. Anuloval manželství, aby se Boaz více věnoval obci, a ponechal ho ve službě.
2. Boaz ale propadl alkoholu, jak se snažil s tímto rozhodnutím vyrovnat, a situace se spíše zhoršila. Obec se rozhodla pro dobu, než se Boaz vzpamatuje, složit radu starších: Ezrah, Leah a Hanna. Z dobrého úmyslu vzešlo ale další pokušení a rada začala překračovat své pravomoce – vedení bohoslužeb, žehnání dětem.
3. Solomon se – jak to bývá – zamiloval do Elianny a ona do něj. Byl přesvědčen, že jejich vztah je posvěcen Králem. Bez nejmenších výčitek. Odložil ohařský kabát.
4. Po nějaké době Elianna otěhotněla a řekla o tom své sestře Patience. Patience ale žárlila na sestřiny vztahy a řekla to Hannah. A Hannah označila Eliannu za Jezábel a hříšnici, která zničila život dvěma mužům. Solomon, zaskočen tím, že Elianna čeká dítě, nebyl schopen jí pomoci. Elianna, hluboce zasažená jejími slovy, se rozhodla pro sebevraždu, aby zastavila zlo v obci. Oběsila se, svírajíc Solomonův kabát.
5. Solomon v potrhaném kabátě jde konfrontovat Radu. Patience čeká na vynesení ropzsudku ohledně svého útoku na Hannah. Boaz chce zastřelit Solomona. Elianna stále ještě s útržkem kabátu visí u kostela. Zde přijíždějí Ohaři.


Pokud by Ohaři nepřijeli, Solomon by byl zbaven úřadu, asi by byl střelen Boazem, on sám by se pokusil zničit radu, Patience by zřejmě spáchala také sebevraždu a rada by strhla obec do zkázy.


Cizí postavy

Bratr Solomon
23 let, pohledný a zlomený mladý muž, který se cítí ve svých rozhodnutích naprosto rozpolcený.
Věří, že jeho láska mimo manželství je posvěcena Králem samotným. A nemá nic společného s jeho sliby, které odložil, ani se zrušením manželství s Boazem.
Co chce: potrestat radu starších za smrt Elianny.
Atributy: By 5k6 Tě 4k6 Sr 5k6 Vů 5k6
Přišel jsem o přátele 2k4
Záleží mi na dobru města 3k6
Jsem Ohař 2k8
Láska 2k6
Je na mě spolehnutí 3k10
Vztahy: Elianna 4k6, Boaz 1k6, Ohaři 1k8, Král 1k10

Steward Boaz
Asi 40letý muž, na kterém je znát, že o sebe příliš nedbá – neoholený, zmačkané oblečení. Také z něj vyzařuje zoufalství. Propadl pití a ze všeho viní Solomona. Že stáhl jeho manželku ke dnu, že zničil jejich štěstí a taky Patience. Že on může za démonické útoky. Také se ho pokusí zabít, jen co se doslechne o Elianině smrti. Je původcem démonických útoků.
Co chce: aby Solomon veřejně vyznal své hříchy a odešel. Nejraději by ho viděl mrtvého, ale pokud není úplně opilý, chrání se takových myšlenek.
Atributy: By 3k6 Tě 4k6 Sr 3k6 Vů 5k6
Alkohol 3k4
Jsem Steward 2k6
Jsem v právu 2k8
Dobrý střelec 2k6
Bolest ze ztráty 2k10
Vztahy: Elianna 3k6, Solomon 2k8;

Bratr Ezrah
asi 35 let, pod povrchem méně jistý, než co dává najevo. Snaží se udržet obec po kupě v čele rady. A dělat správná rozhodnutí. Chce se stát stewardem.
Atributy: By 3k6 Tě 4k6 Sr 4k6 Vů 3k6
Jsem radní 3k4;
Podporovaný 2k6
Plním vůli Krále 2k8
Odpovědnost 2k10
Vztahy: Hannah 2k4, Leah 3k6, Obec 2k8;

Sestra Leah
30 let, hezká mladá žena, vdova, tmavé dlouhé vlasy a charisma. Chce posílit svoje postavení v obci. Používá nepovolených čarodějných praktik a těží z rozepří. Má velký vliv na Ezru. A chce vymýtit jakékoli čarodějné praktiky kromě jejích vlastních.
Atributy: By 4k6 Tě 3k6 Sr 3k6 Vů 5k6
Vdova 2k6
Naše rozhodnutí jsou správná 3k6
Mám autoritu 1k8
Jednání s lidmi 1k10
Vztahy: démoni 3k6, rada 2k8, Ezrah 1k10

Sestra Hannah
ke 40 letům, důstojná dáma plná hořkosti, bolesti a rychlých spravedlivých rozhodnutí. Nyní bez oka.
Velmi nevybíravě ponížila a zostudila Eliannu na základě Patientiny výpovědi. Co chce – vyloučit Patience z obce a nechat ji pykat za její zločin.
Atributy: By 3k6 Tě 2k6 Sr 4k6 Vů 3k6
Pravdu je třeba vyslovit 1k4
Spravedlnost 3k6
Jménem Krále 3k8
Vím, co je nejlepší 2k10
Vztahy: Patience 3k6, Obec 2k6, Boaz 4k8, Leah 1k4

Sestra Patience
23 let, zoufalá, vystrašená a nešťastná. Hnědé vlasy i oči jako Elianna. Nemají rodiče. V žárlivosti sdělila tajemství Elianny Hanně. Po sestřině smrti se v zoufalství obrátí proti Hanně. Do Solomona je také zamilovaná a požádala horskou bylinkářku o nápoj lásky, leč zafungovalo to na sestru. Viní se z celé situace a umí to vyřešit jen agresí směrem ven. Co chce – aby jí Ohaři odpustili podíl na smrti sestry a její vražedný útok na Hannu.
Atributy: By 2k6 Tě 2k6 Sr 3k6 Vů 2k6
Strach 2k6
Láska i žárlivost 2k8
Vinna 4k6
Vůle Krále 1k10
Vztahy: Solomon 2k6, Elianna 3k6, Hannah 2k8;

Unless otherwise stated, the content of this page is licensed under Creative Commons Attribution-ShareAlike 3.0 License